Cowi använder Trimble Quantm för att hitta den optimala väglinjen