Norconsult kvalitetssäkrar projekten med Novapoint och Quadri

Norconsult har som strategi att arbeta med en helhetssyn i sina projekt. Att använda BIM är därför en central del i arbetssättet för projektering av samhällsinfrastruktur – och de gör det med Novapoint och Quadri.

 

Norconsult kvalitetssäkrar projekten!

BIM-verktygen bidrar till en betydande minskning av projekteringstid och produktionskostnader, samtidigt ökar kvaliteten. Det menar ingenjörerna Martin Karlsson och Alexander Svensson på Norconsult Sverige. De arbetar båda dagligen med vägprojektering i Quadri mot alla beställare.

Stor nordisk aktör 
Norconsult är en av Nordens största konsulter inom samhällsplanering och projektering. Företaget har idag 90 kontor med totalt ca 3500 anställda. De flesta kontoren finns i Norden, men Norconsult finns även stationerade i andra delar av världen. Varje år har man fler än 10 000 små och stora projekt igång. 

Två av Norconsults många kontor ligger i Malmö och Varberg i södra Sverige. Här har man tagit fasta på företagets uttalade strategi för att tänka ur ett helhetsperspektiv och att jobba med tydlig miljöprofil. Både Martin Karlsson och Alexander Svensson är väl insatta i detta sätt att arbeta.

Multidisciplinära miljöer
– Vi har för närvarande 32 anställda i Malmö och tre i Varberg, förklarar Martin Karlsson, väg- och gatuprojektor i Malmö. – I Malmö har vi en flerfacklig teknikmiljö med experter inom både väg-, VA-, trafik-, landskaps-, miljö- och järnvägsplanering. Varbergskontoret är relativt nystartat och då man hittills bara är tre personer så blir det mestadels vägprojektering som utförs där.

Trafikverket är tillsammans med kommunerna de största uppdragsgivare för båda kontoren. Huvudfokus är kommunala gatujobb och vägplaner. Ett av Norconsults just nu pågående projekt utfört i Novapoint 20, är E65 Dragongatan i Ystad, där trafikverket är beställare.

Standardiserad
– Efter att vi uppgraderade till Novapoint 19 förra året, och senare till version 20 nu i år, kör vi de flesta av våra nyare projekt inom vägprojektering med "nya" Novapoint, säger Alexander Svensson, vägingenjör på Varbergs kontor. Både han och Karlsson har 6-7 års erfarenhet av Novapoint.

– Vi anpassar detaljeringsgraden till beställarens krav, och i de projekt där det finns fler teknikområden, kör vi nu Quadri som modellserver och samordningsplattform. I nästan alla nya projekt använder vi också Quadri. 

– Vi gör det också i pågående projekt där det även används Civil 3D, tillägger Martin Karlsson. – Vi lyfter då helt enkelt modellen in i Quadri med hjälp av importverktyget.

Får mycket "gratis" 
– Det finns stora fördelar med att få in allt i Quadri, fortsätter Karlsson. – Vi ser nu exakt vad vi gör och får en helt annan möjlighet att se vad vi tar fram. Man får en kontinuerlig kvalitetskontroll av designen. Vi ser omedelbart om vi krockar med något annat, om en brunn ligger helt fel eller om en belysningsstolpe står knasigt. Sen kan vi ta ut all möjlig information från modellen, helt gratis.

– Samtidigt vet man att man alltid arbetar med uppdaterade data, säger Alexander Svensson. – Detta minimerar risken för att man använder fel underlag. Det säkrar att allt blir mest möjligt korrekt, och det ger en mycket bra känsla. Det här att man först tar fram modellen och sen kan ta ut byggdata direkt från modellen känns som en mycket mer korrekt process.

Minimerar fel
– Allt detta är en klar fördel jämfört med tidigare versioner och andra verktyg, säger Martin Karlsson. – Man jobbar ju lite blint på det traditionella sättet. Här ser man allt klart och tydligt. Vi är mycket nöjda!

– En annan stor fördel med Quadri är att man kan ta med modellen till möten och diskutera den med beställaren och andra intressenter. Det gör det mycket lättare att samordna alla saker, tillägger Svensson. – Vi minimerar fel och konstruktionskonflikter och minskar byggkostnaderna, samtidigt som kvaliteten ökar. Därtill kan entreprenören få bygg- och utsättningsdata direkt från modellen.

Ojämn kompetens
Så småningom, när alla parter är mogna att jobba modellbaserat och anpassning av modellkrav sker för varje enskilt projekt så kommer det att bli mycket bra, menar båda. Alla projekt är unika. Som det sett ut fram tills idag är det ojämna intresse- och kvalitetsnivåer och ibland bristande kompetens som styr kraven. När alla aktörer blir samstämda kommer varje projektdeltagare kunna utnyttja modelldata optimalt så att produktionskostnaderna ytterligare minskas.

– Många beställare lägger i dag alltför mycket fokus på modellens utseende, tillägger Svensson. – På beställarsidan måste man i första hand bestämma sig för vad man behöver ha modellen till. Den är så mycket mer än bara en presentationsmodell. Jag skulle vilja säga att det är mer utsättningsdata än vad det är presentation. Den är byggd och avsedd för att minimera fel och minska produktionskostnaden.

Minskar kostnaderna
– I projekt med flera teknikområden inblandade minskar du definitivt fel och misstag genom att jobba modellbaserat, påpekar Martin Karlsson. – Tyvärr har vi inga siffror att visa, men vi är övertygade om att vi sänker produktionskostnaderna. Vi minskar dom ännu mer när entreprenören kan använda modelldata direkt till maskinstyrning och annat. Modellen ökar också entreprenörens projektförståelse när man lätt kan se vad vi har gjort och hur vi tänker, utan att behöva titta på analoga ritningar.

– Detsamma gäller beställaren, som genom användandet av Quadri Easy Access kan genomföra granskningar och kommentera direkt i modellen. Vi har ännu inte använt detta molnbaserade verktyg i större skala, men det är definitivt något som kan förbättra förståelsen, kommunikationen och samarbetet mellan aktörerna i projektet, avslutar Alexander Svensson.