Press Releases

Oslo Metropolitan University etablerer Trimble Teknologi Lab for ingeniørstudenter

23-06-2021

Oslo Metropolitan University (OsloMet) har mottatt en gave fra Trimble (NASDAQ: TRMB) for å etablere et topp moderne teknologilaboratorium for ingeniør- og energiteknologi. Laboratoriet vil utvide universitetets utvikling for digitale applikasjoner for bygg- og anleggsteknikk, bygningsteknologi og bærekraftig design.

More
Press Releases

Oslo Metropolitan University in Norway to Establish Trimble Technology Lab for Civil Engineering and Energy Technology

23-06-2021

Norway’s Oslo Metropolitan University (OsloMet) has received a gift from Trimble (NASDAQ: TRMB) to establish a state-of-the-art Technology Lab for civil engineering and energy technology. The lab will expand the university’s leadership in digital applications for civil and structural engineering, building technology and sustainable building design.    
 

More
Product Updates

SiteVision med ny Hide-funksjon

21-06-2021

Oppdateringen Trimble SiteVision 3.5 er nå tilgjengelig for Android, og har en ny Hide-funksjon.

More
Press Releases

Trimbles nya Technology Lab på KTH förbereder studenterna för framtidens byggande

03-06-2021

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, i Stockholm är nu ett av 20-talet lärosäten i världen som sedan 2016 har tillägnats ett eget Trimble Technology Lab, där en stor del av Trimbles program- och hårdvaror för byggkonstruktion, infrastruktur och avståndsmätning erbjuds. Ett nära samarbete mellan akademi och industri är viktigt för att framgångsrikt förbereda framtida experter inom arkitektur, teknik och konstruktion. Teknologilabbet blir därmed Trimbles bidrag till den teknologiska utvecklingen i byggsektorn.

More
Press Releases

KTH Royal Institute of Technology in Sweden to establish Trimble Technology Lab for architecture, engineering and construction

02-06-2021

Sweden's KTH Royal Institute of Technology (KTH) has received a gift from Trimble (NASDAQ: TRMB) to establish a state-of-the-art Technology Lab for architecture, engineering and construction (AEC). The lab will expand the university's leadership in training and research in 3D building design, digital fabrication and the sustainable built environment.

More
Other News

Is your road/rail alignment the right alignment?

26-05-2021

Whenever during an infrastructure project phase; tender, feasibility study or in the detail design stage, with whatever tool you are using - send the alignment directly back and forth to Quantm through the direct integration with Quadri. Check the realtime quantities, cost and CO2 emissions from construction and future traffic from the alignments you have designed. But is your alternative the optimal alignment considering all constraints? 

More
Other News

Er din veglinje den optimale linjevalget?

26-05-2021

Terreng, GIS og geologi er alle viktige evalueringsfaktorer for linjevalg, men er absolutt alle påvirkningsfaktorer inkludert i kalkulasjonen?

More
Other News

Duna Aszfalt siktar mot VDC och BIM med Quadri och Novapoint

01-05-2021

"Vi önskar mer kontroll och ett obrutet informationsflöde från projektering till anläggning"

More
Press Releases

Trimble expands availability of Quadri BIM collaboration software for civil projects to North America

08-04-2021

Software Provides Continuous Sharing of One Central Model Across Civil Construction Projects Driving Real-time Collaboration Between Field and Office

More
Other News

Trimble satser på VDC med Katrin Johannesdottir på laget

24-03-2021

"Med min bakgrunn i VDC ønsker jeg å koble prosess og løsninger for vår bransje slik at de støtter morgendagens forventede, transparente samhandlingsform"

More