Structor Mark Göteborg AB - 8 frågor

Jerker Aspgård svarar på frågor och berättar om 3D-teknik för VA, VÄG och GEO i ett infrastrukturprojekt.