ÅF först i Norden med att använda Quantm för optimering av vägprojekt

Linjeföring av vägen är som känt väldigt avgörande när det kommer till totalkostnaden och resultatet när nya vägar byggs. Men att hitta den optimala korridoren är inte alltid enkelt. Traditionellt är det både tidskrävande och kostsamt.