The Duna Aszfalt Zrt BIM-team
Duna Aszfalt BIM-team
Close to Strand there will also be a lid over the E18 highway. A bike lane of high standard will also be part of the system. Photo: ViaNova Plan og Trafikk
E18 skal blant annet legges i tunnel under Høvik, og prosjektet skal sørge for bedre framkommelighet og sikkerhet for samtlige trafikanter. (Foto: ViaNova Plan og Trafikk)
Source: Trafikverket, Swedish National Transport Administration
Mark Lidback, Atkins Sweden
Norconsult uses Trimble Quadri as a collaboration model for the Barkarbystaden project in Sweden
Norconsult bruker Trimble Quadri som samordningsmodell i utbyggingen av Barkarbystaden i Sverige