Other News

Trimble Quantm lägger Ostlänken på rätt ställe!

07-02-2020

“Min uppfattning är att vi inte kan genomföra en utredning av den här storleken utan Quantm”, så inleder Mark Lidback på Atkins vårt samtal om hur Trimble Quantm förändrat hans arbete i grunden.

More
Press Releases

Changes in management in Trimble Solutions Sandvika

19-12-2019

Trimbles software business is operated from the multinational company’s local office in Sandvika, Norway. – We have had a steady growth over many years and 2019 is turning out to be an outstanding year for us. After 7 years in this position, it is time to move on to something else, says Idar Kirkhorn, stepping back as managing director from January 1st. 2020.

More
Press Releases

Trimble Solutions Sandvika gjør endringer i ledelsen

18-12-2019

Trimble’s virksomhet innen programvareløsninger for planlegging og prosjektering av infrastruktur for samferdsel opereres fra Trimble sitt kontor i Sandvika utenfor Oslo. – Vi har hatt jevn vekst over flere år og 2019 tegner til å bli et meget godt år for oss. Etter 7 år som daglig leder i Trimble Solutions Sandvika er det på tide å gjøre en endring, sier Idar Kirkhorn som går av som daglig leder fra 1.1.2020.

More
Product Updates

Stor oppdatering i produktbiblioteket

04-12-2019

Over 4000 produkter er oppdatert, nå er det enda enklere å prosjektere i 3D. Produktbiblioteket for Novapoint VA består av over 7500 produkter fra de største leverandørene i Norge.

More
Other News

Trimble och CoClass

07-11-2019

En viktig del i digitaliseringspusslet är ett gemensamt språk och i Sverige har branschen tillsammans arbetat fram CoClass som ett gemensamt klassificeringssystem inom samhällsbyggnad. 

More
Other News

ASSET INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM TILL ACCIONA OCH NYE VEIER

31-05-2019

Triona skall tillsammans med Trimble genomföra en pilot där man tar tillvara digital information hos ACCIONA och norska Nye Veier från planering, via projektering och byggande, till förvaltningsfasen. Lösningen skall hantera BIM/GIS-data och “asset management” integrerat. Piloten genomförs som en del av vägprojektet Ranheim-Værnes som Nye Veier har tilldelat den spanske entreprenören ACCIONA Construction.

More
Other News

Norway is in the lead of model use in road construction

29-05-2019

When the new highway between Løten and Elverum in south-eastern Norway is finished in the fall of 2020, it is built for the second time. The first time it was built as a virtual model, as a digital twin.

More
Other News

Norge er i teten på modellbruk innen vegbygging

22-05-2019

Når nye riksveg 3 og 25 mellom Løten og Elverum står klar høsten 2020, er den bygget for andre gang. Første gangen ble den bygget virtuelt, som en digital tvilling.

More
Other News

Fornyelse ga suksess for Trimble Brukermøte

20-05-2019

Etter 30 suksessrike år som Novapoint Brukermøte var det i år naturlig å oppdatere arrangementet til Trimble Brukermøte – en endring som ble veldig godt mottatt. Konferansen på Lillestrøm 7. - 9. mai hadde ikke bare rekordmange deltagere og foredrag, også rekordmange førstegangsdeltagere satte sitt preg på den. 

More
Press Releases

Trimble og Triona lager forvaltningssystem for Nye Veier

20-05-2019

Nye Veier og entreprenøren Acciona har gitt Trimble og Triona i oppdrag å levere en pilotløsning for forvaltning av all digital informasjon i vegprosjektet Ranheim-Værnes – for hele livsløpet til veganlegget.

More