Trimble och CoClass

En viktig del i digitaliseringspusslet är ett gemensamt språk och i Sverige har branschen tillsammans arbetat fram CoClass som ett gemensamt klassificeringssystem inom samhällsbyggnad. 

Vi på Trimble vill underlätta insteget och skapa en mer automatiserad process för att klassificera och planen är att implementera CoClass på bred front i våra systemlösningar.

En del i detta är att kunna samverka med andra system och aktörer och därför har Trimble varit med och tagit fram riktlinjer för implementering av CoClass. Tanken är att dessa riktlinjer ska hjälpa alla mjukvaruutvecklare i branschen att implementera CoClass på ett enhetligt sätt. Projektet "Projektet Branschpraxis för tillämpning av CoClass i mjukvaror" avslutades i oktober så nu finns rapporten tillgänglig för de som vill fördjupa sig.

Sammanfattningsvis kan man säga att CoClass underlättar datautbytet mellan olika aktörer, system eller mellan olika faser i ett projekt. Detta ger mindre dataförlust och det blir enklare att verifiera att rätt data är mottagen. Läs mer om CoClass hos Svensk byggtjänst >>

Här är en kort film från Svensk byggtjänst som beskriver CoClass på 3 minuter: