Fornyelse ga suksess for Trimble Brukermøte

Etter 30 suksessrike år som Novapoint Brukermøte var det i år naturlig å oppdatere arrangementet til Trimble Brukermøte – en endring som ble veldig godt mottatt. Konferansen på Lillestrøm 7. - 9. mai hadde ikke bare rekordmange deltagere og foredrag, også rekordmange førstegangsdeltagere satte sitt preg på den. 

Trimble Brukermøte 2019 markerte både et utvidet programfokus og et viktig deltagermessig generasjonsskifte. Konferansen hadde 405 deltagere, hvorav hele 63 % var førstegangsdeltagere – de fleste relativt unge. 

– Det var både med vemod og stolthet vi inviterte til årets brukermøte, sier Idar Kirkhorn, sjef for Trimbles nordiske programvaresatsing. – Ettersom Novapoint har fått følge av flere kompletterende fagverktøy de siste årene, fant vi det betimelig å inkludere også disse i konferanseprogrammet. Derfor hadde vi ikke bare fokus på prosjektering ved hjelp av Novapoint og Quadri, men også konstruksjon med Tekla Structures, 3D-modellering med SketchUp, trasévalgsøk med Quantm og produksjonsplanlegging med TILOS. At så mange førstegangsdeltagere fant veien i år er spesielt gledelig, og det lover godt for bransjens fremtid.

´Nettverk´ var temaet for årets konferanse – et grunnleggende tema for all kommunikasjon og samhandling. Det bar også det omfattende konferanseprogrammet preg av. Trimble Brukermøte 2019 besto av sju parallelle spor – prosjektledelse, modellering, veg og jernbane, VA og kabel, bru og tunnel, geoteknikk, og landskap og arealplan – samt en rekke plenumsforedrag fra ledende bransjefolk. Til sammen over 60 foredrag og minikurs.

Blant annet var det lurt av alle å lytte til Statens vegvesen og Nye Veiers plenumsforedrag om deres omfattende digitaliseringssatsing, og ikke minst krav til bruk av ´digital tvilling´ i hele livsløpet til veganlegg. Og at ´Internet of Things´ er på full fart inn på vei og jernbane. Vel verdt å lære av var også Norconsult, AF-Gruppen og Skanskas erfaringer med å bruke modellen som arbeidsgrunnlag, både i prosjekteringsfasen og på anleggsplassen.

For den som gikk glipp av Trimble Brukermøte 2019 eller ønsker enda mer påfyll, fortvil ikke: Neste mulighet til å oppdatere seg er Trimble Digital Construction Summit 2019, 18-19 november i København. Med temaet ´The Bridge to BIM´ tar denne konferansen sikte på å bli årets BIM-event i Europa – med et sterkt fokus på BIM, byggbarhet og digitalisering. Ses i København!