Trimble Solutions Sandvika gjør endringer i ledelsen

Trimble’s virksomhet innen programvareløsninger for planlegging og prosjektering av infrastruktur for samferdsel opereres fra Trimble sitt kontor i Sandvika utenfor Oslo. – Vi har hatt jevn vekst over flere år og 2019 tegner til å bli et meget godt år for oss. Etter 7 år som daglig leder i Trimble Solutions Sandvika er det på tide å gjøre en endring, sier Idar Kirkhorn som går av som daglig leder fra 1.1.2020.

Kirkhorn vil gå inn i en ny rolle innen produktutvikling. - Å jobbe med innovative løsninger for samferdselsbransjen er svært givende. Sandvika-kontoret har nylig overtatt ansvaret for det unike planleggingsverktøyet Quantm samt programvaren TILOS, et verktøy for fremdriftsplanlegging. Vi utvikler videre Novapoint prosjekteringsverktøy og plattform-løsningen Quadri. Med dette tar vi i Sandvika et større helhetsansvar for Trimble sine løsninger innen infrastruktur.

– Vi gjør nå noen justeringer i ledelsen, sier Kirkhorn. - Jeg går av som daglig leder og denne rollen erstattes av Heidi Berg i stillingen som leder forretningsutvikling Norge.

- Heidi kjenner den norske bransjen godt gjennom tett kundekontakt med rådgivere, entreprenører og byggherrer, som prosjektleder for FOU-prosjekter og gjennom arbeid i faglige foreninger og bransjekonferanser, fortsetter Kirkhorn.

- Jeg ser frem til å ta et enda større ansvar i vårt hjemmemarked, sier Heidi Berg. På verdensbasis ser vi at Norge er et foregangsland når det gjelder bruk av ny teknologi og utvikling av nye arbeidsprosesser, derfor er dette markedet svært viktig for Trimble.

 

For mer informasjon ta kontakt med

Idar Kirkhorn - Business Area Manager Civil Design Solutions, Trimble Solutions Sandvika AS

Heidi Berg - Business Development Manager Norway, Trimble Solutions Sandvika AS