Stor oppdatering i produktbiblioteket

Over 4000 produkter er oppdatert, nå er det enda enklere å prosjektere i 3D. Produktbiblioteket for Novapoint VA består av over 7500 produkter fra de største leverandørene i Norge.

Her kan man enkelt sette sammen forskjellige produkter for å lage detaljerte 3D-skisser av VA-anlegg. Produktene er enkle å sette inn, har et brukervennlig grensesnitt og du kan dokumentere anlegget i både 2D og 3D.

Norges største prefabrikkerte vannkum, tegnet i produktbiblioteket:

Novapoint VA Produktbibliotek
Bilde: Raymond Edvardsen, Norconsult Hamar

Første gang du bruker produktbiblioteket?

Se brukerveiledning for å laste ned den nye versjonen og kom i gang raskt og effektivt!