Hur samordnar du Väg, VA och Geoteknik i en gemensam dataplattform?

Öppen samordning

Quadri är en öppen lösning som är integrerad med andra projekteringssystem så att du kan modellera och leverera din projektering oavsett vilket projekteringsystem du använder. Lär hur du som arbetar med väg, VA och geoteknik kan samordna dig med övriga projektdeltagare genom att använda gemensam dataplattform.

 

Quadri - Projektera, modellera, granska och bygg VÄGAR!

 

Quadri - Projektera, modellera, granska och bygg VA!

 

Quadri - Projektera, modellera, granska och bygg GEO!