Aalborg utvärderar BIM inom vägprojektering

Aalborg stad har startat ett pilotprojekt för att utvärdera projekteringsverksamhet i egen regi. En 4,3 km lång kommunal väg projekteras för närvarande med Trimbles projekteringsverktyg Novapoint, och BIM-plattformen Quadri - samtidigt som kommunen bygger upp egen kompetens inom projektering och 3D-modellering.

“Tyvärr har vi ingen tidigare erfarenhet av vare sig 3D-modellering eller projektering av större vägar, så projektet är både spännande och lärorikt”, säger Jannie Leth Petersen, projektledare för pilotprojektet. “I regel har vi alltid anlitat konsulter för de större projekteringsuppdragen och endast projekterat mindre vägar på egen hand, då alltid på traditionellt sätt.”

Läs hela artikel på engelska här>>