Product Updates

Nya Novapoint samhällsplanering - nu fullt uppdaterad

19-02-2018

Nu har nya Novapoint Samhällsplanering kommit. Den har stöd för nya Planbestämmelsekatalogen (Allmänna Råd) från Boverket samt följer gällande SVENSK STANDARD,  SS 637040:2016

More
Other News

Novapoint 20 FP6: Gir bedre håndtering av forurenset masse

05-02-2018

Takket være samarbeidet mellom Bane NOR, Rambøll og Sweco, i tilknytning til Bane NORs InterCity Dovrebanen-prosjekt, er det nå lagt inn muligheter i Novapoint til å registrere blant annet tilstandsklasser i henhold til Miljødirektoratets 2553/2009 og informasjon om syredannende berg- og løsmasser, for å visualisere forurenset masse på en intuitiv måte. Det gjør det mye lettere å ta hensyn til forurensede masser i prosjekter hvor alle fag jobber i samme 3D modell.

More
Other News

Skanska bruker Trimbles Novapoint GO i stort anleggsoppdrag

29-01-2018

Skanska har på oppdrag av Telia Skanova lagt 1250 km stamnett fiberkabel fra Örebro til Luleå. Backbone North-kabelen øker kapasiteten og sikkerheten på transportnettet i Nord-Sverige – en nødvendighet bl.a. for Facebooks store serverhaller i Luleå. Trimbles smartapp Novapoint GO er brukt til å effektivisere og kvalitetssikre anleggsarbeidet.

More
Other News

Skanska använder Trimbles Novapoint GO i stort anläggningsuppdrag

24-01-2018

Skanska har, på uppdrag av Telia Skanova, lagt 1250 km stamnätfiber från Örebro till Luleå. Backbone North-kabeln höjer kapaciteten och säkerheten på transportnätet norrut – ett måste för Facebooks stora serverhallar i Luleå. Trimbles smarta app Novapoint GO har använts för att effektivisera och kvalitetssäkra anläggningsarbetet.

Skanska använder Trimbles Novapoint GO i stort anläggningsuppdrag

More
Other News

Trimble Advent Calendar 2017 - And the winners are...

01-01-2018

Thank you for participating in our Trimble Advent Calendar! 

 

If you are the lucky winner we will contact you soon to give you your calendar gift

See if you have won by looking for your name in your country list below:

More
Other News

Supportsenteret holder stengt i julen

22-12-2017

Supportsenteret er stengt fra 23. desember til 1. januar.

More
Other News

Norconsult kvalitetssikrer prosjekter med Novapoint og Quadri

07-12-2017

Å arbeide etter et helhetssyn i prosjekter er et strategisk prinsipp i Norconsult. Derfor har BIM blitt et sentralt virkemiddel i deres prosjektering av samferdselsinfrastruktur – med Novapoint og Quadri.

More
Other News

Norconsult kvalitetssäkrar projekten med Novapoint och Quadri

30-11-2017

Norconsult har som strategi att arbeta med en helhetssyn i sina projekt. Att använda BIM är därför en central del i arbetssättet för projektering av samhällsinfrastruktur – och de gör det med Novapoint och Quadri.

 

More
Press Releases

Trimble Quadri har blivit branschstandard

26-10-2017

Mer än 5000 projektörer, projektledare, mätchefer och  beställare använder idag Trimbles BIM- och samordningsplattform Quadri i sitt dagliga arbete för att skapa ny infrastruktur. Den i Norden utvecklade BIM-servern är en nyckel till att arbeta med BIM nivå 3 - och optimera samordning, utföra kollisionskontroll och på så sätt minimera antalet fel - i hela projektets livscykel.

More
Press Releases

Trimble Quadri er blitt de facto bransjestandard

17-10-2017

Over 5000 ingeniører bruker nå Trimbles samhandlingsløsning Quadri i sin prosjektering og bygging av ny infrastruktur i anleggsbransjen. Den Sandvika-utviklede BIM-serveren er blitt nøkkelen til BIM Level 3 som optimaliserer samhandlingen og minimaliserer feil og konflikter i slike prosjekter.

More