Trimbles distribusjonsnettverk i Europa vokser

Distributøren Arkance sitt oppkjøp av franske Aricad utvider Trimbles europeiske distribusjon av programvareløsninger for prosjektering og bygging av infrastruktur.

Trimbles distributør Arkance Systems har overtatt franske Aricad for å fullføre sin målsetning om å tilby komplette løsninger og tjenester. Arkance konsoliderer dermed sin posisjon som en dominerende aktør innen distribusjon av teknologiløsninger for bygg- og anleggsbransjen på kontinentet.

Arkance Systems (tidligere Vianova Systems Benelux, søsterselskap til tidligere Vianova Systems AS, nå Trimble Solutions Sandvika) er en EU-basert forhandler av Trimbles BIM og CAD-løsninger innen bygg og anlegg. Aricad er en Platinum Autodesk Value Added Reseller (VAR) og løsningsintegrator, med mer enn 90 ansatte og 3000 kunder. Etter overtagelsen av Aricad teller nå Arkance Systems i Polen, Belgia og Frankrike over 130 fagpersoner. 

Arkance, som er eid av franske Groupe Monnoyeur, har hatt som mål å utvikle en flernasjonal synergivirksomhet av fageksperter innen alle aspekter av konstruksjonsteknologi. Det hele startet for sju år siden med SITECH-nettverket som tilbyr Trimbles teknologier for maskinstyring og topografi – en virksomhet som siden suksessivt er utvidet med landmålings- og bygg-/anleggs-programvare gjennom oppkjøpene av Alterra, Coudere, Vianova Systems Benelux og I-Theses. Arkances entreprenørkompetanse på maskinvare, sammen med disse oppkjøpene, gjør de til en unik løsningsleverandør av både maskinvare og programvare for samferdselsinfrastruktur i Europa.

– Etter oppkjøpet av Aricad kan Arkance Systems tilby en bred portefølje av programvareløsninger fra flere programvareleverandører som dekker alle faser av prosjektets livssyklus, fra tidlig designfase til detaljert planlegging og prosjektering, til bygging og vedlikehold. Alt i en digital BIM-modell, med fokus på sømløs dataflyt mellom de ulike fasene, sier Merete Tøndel, Solution Sales Director, Europe for Trimble Civil Engineering & Construction. – Sentralt i denne virksomheten er Trimbles samhandlingsplattform for infrastruktur, Quadri, samt prosjekterings- og planleggingsprogramvaren Novapoint, Quantm, TILOS mm. Vi har derfor store forventninger til Arkance fremover.