Trimble Novapoint i ny trafikkløsning for Jernbaneverket

Triona har sammen med Trimble vunnet kontrakten om å levere et nytt system for håndtering av trafikkrelatert strekningsinformasjon for Jernbaneverket. Leveransen omfatter produktene Triona TNE og Trimble Novapoint, samt en ny webløsning.

Trafikkbasert strekningsinformasjon er en del av Jernbaneverkets prosjekt Operativ trafikkinformasjon (OTI) som ble igangsatt i januar 2008. Hensikten er å effektivisere arbeidsprosessene i to av Jernbaneverkets hovedprosesser: fordelingen av infrastrukturkapasitet og styringen av trafikken.

I denne leveransen skal det lages et nytt system som håndterer all trafikkrelatert strekningsinformasjon som er relevant for fremdriften av togene. Systemet vil bli en sentral datakilde for andre systemer og brukere.

Løsningen realiseres ved bruk av Trionas Transport Network Engine (TNE) som sentral datakilde og Trimble Novapoint for ajourhold av jernbanenettet med tilhørende infrastrukturdata. Leveransen omfatter også en ny webløsning for presentasjon av relevante data, der kartvisning vil være en sentral presentasjonsform.

– Det at Trimble Novapoint er en viktig del av løsningen befester vår sterke posisjon innen jernbaneinfrastruktur og forsterker ytterligere vårt gode samarbeid med Triona, sier Idar Kirkhorn, adm. dir. for Trimble sin infrastrukturaktivitet i Norden.