Trimble lanserer skreddersydd drifts- og vedlikeholdssystem for vegentreprenører

Quadri Open Route er en ny bransjeløsning for komplett produksjonsstyring av drift og vedlikehold av norske veger. Løsningen som i utgangspunktet ble laget for Mesta, er nå videreutviklet av Trimble og gjort tilgjengelig for alle driftsentreprenører på det norske markedet.
 

Quadri Open Route tar i bruk det ypperste av software og hardware for å automatisere norske drifts- og vedlikeholdskontrakter – helt fra feltkjøretøy og underleverandører til driftsentreprenører og Statens vegvesen. Løsningen leder til høyest mulig kvalitet, effektivitet og kontroll på alt av arbeid, både i felt og administrasjon, samtidig som den sterkt reduserer konfliktnivået visa vi oppdragsgiver og underleverandører. Mer enn 40% av driftskontraktene på dagens vegnett bruker allerede Quadri Open Route gjennom Mesta.

Bransjen krever digitalisering

I likhet med alt ellers er også vegbransjen i endring. Samtidig som kommuner og fylker slås sammen, endres også konkurranseforholdene – fra sentralisert til nå fragmentert. I tillegg stiller driftskontraktene strengere krav til kontroll, effektivitet, dokumentasjon og kvalitet. 

– Full digitalisering er derfor helt nødvendig for å møte disse kravene, sier Merete Tøndel, Solutions Sales Director for Trimbles BA-virksomhet i Europa, Midt-Østen og Afrika. – Ny teknologi som smarttelefoner, apper, BIM, billige GPS-løsninger, sensorer for «alt» med mere, gjør at digitaliseringen er fullt mulig allerede i dag. Quadri Open Route utnytter alle disse teknologiene for å digitalisere arbeidsprosessen i hele verdikjeden. Løsningen er skreddersydd for norsk vegdrift, spesielt under norske vinterforhold – og gjør det mulig å møte alle utfordringer knyttet til Statens vegvesens krav.

Fra datafangst til fakturering

For å oppnå full digitalisering er feltkjøretøyene forsynt med sensorer og automatisk loggeutstyr for å registrere forbruket av strøsand, salt mm. I tillegg omfatter Quadri Open Route en app som sjåførene bruker for å registrere sine erfaringer fra arbeidsøkten. Sjåfør-appen gir også kontroll over intensjonen og resultatet av en arbeidsøkt, sett fra sjåførens side. Samtidig hjelper den underleverandører å angi korrekte mengder og metode. 

Alle data kommuniseres automatisk over mobilnettet og bearbeides og presenteres umiddelbart. Et digitalt «dashbord» gir brukeren en rask, lettfattelig og nøyaktig oversikt over utstyrsstatus, rodedekning og produksjon siste døgn. 

Quadri Open Route Manager er systemet for produksjonsstyringen og dokumentasjon. Dette verktøyet sørger for å etterbehandle, analysere og rapportere alle data innsamlet fra kjøretøyene og avropet produksjon – pluss ikke minst generere presise faktureringsdata for oppdragsgiver og underleverandører. 

Skreddersydde feltverktøy

Samtidig gis det rom for inspeksjons- og avviksbehandling. Med feltverktøyet Quadri Open Route Field kan sjåførene rapportere avvik, mangler, hendelser, skred, forsikringsskader mm. på vegnettet. Dataene kommuniseres umiddelbart med Open Route Manager og synkroniseres med alle brukere tilknyttet driftskontrakten. Verktøyet støtter Statens vegvesens prosessregler og rapporteringskrav til driftskontrakter.

Systemet inkluderer også tilstandsovervåking av kjøretøy og konfigurasjon, slik at maskinparken løpende kan holdes i orden og levere korrekte produksjonsdata.

Full kontroll – færre konflikter

En spesiell driftslogg bidrar til å senke konfliktnivået og gi presise oppgjør og avviksrapportering. Loggen hjelper også underleverandører å foreslå oppgjør basert på loggede data og levere endringsmeldinger. Den sømløse dataflyten og muligheten for avviksvarsling øker tilliten mellom partene. Dermed har alle full kontroll og kan proaktivt avverge konflikter. Det sikrer stor effektivitet og kvalitet i arbeidsprosessen.

Quadri Open Route er klar for nye kunder som ønsker å ta løsningen i bruk fra vintersesongen 2019/2020.


For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

Merete Tøndel, Solutions Sales Director, EMEA
Tel: 67 81 71 02
E-post: merete.tondel@trimble.com