COWI bruker Trimble Quantm for å finne å finne den optimale veglinjen
Cowi use Trimble Quantm for alignement planning
Cowi använder Trimble Quantm för att hitta den optimala väglinjen
Tyréns - Norrbotniabanan
Consulting group from Asplan Viak and Rambøll has planned a corridor for the future four-lane E18 between Dørdal-Tvedestrand and Arendal-Grimstad
Rådgivergruppe fra Asplan Viak og Rambøll har samarbeidet på den fremtidige firefeltsveien E18 mellom Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad