Mark Lidback, Atkins Sweden
Norconsult bruker Trimble Quadri som samordningsmodell i utbyggingen av Barkarbystaden i Sverige
COWI bruker Trimble Quantm for å finne å finne den optimale veglinjen
Tyréns - Norrbotniabanan
Rådgivergruppe fra Asplan Viak og Rambøll har samarbeidet på den fremtidige firefeltsveien E18 mellom Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad
Anders Høie, ÅF og Magnus Hedly, Trimble