The Duna Aszfalt Zrt BIM-team
E18 skal blant annet legges i tunnel under Høvik, og prosjektet skal sørge for bedre framkommelighet og sikkerhet for samtlige trafikanter. (Foto: ViaNova Plan og Trafikk)
Mark Lidback, Atkins Sweden
Norconsult bruker Trimble Quadri som samordningsmodell i utbyggingen av Barkarbystaden i Sverige
COWI bruker Trimble Quantm for å finne å finne den optimale veglinjen
Tyréns - Norrbotniabanan
Rådgivergruppe fra Asplan Viak og Rambøll har samarbeidet på den fremtidige firefeltsveien E18 mellom Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad
Anders Høie, ÅF og Magnus Hedly, Trimble