Oslo Metropolitan University etablerer Trimble Teknologi Lab for ingeniørstudenter

Oslo Metropolitan University (OsloMet) har mottatt en gave fra Trimble (NASDAQ: TRMB) for å etablere et topp moderne teknologilaboratorium for ingeniør- og energiteknologi. Laboratoriet vil utvide universitetets utvikling for digitale applikasjoner for bygg- og anleggsteknikk, bygningsteknologi og bærekraftig design.

Trimble Connected Construction representerer en stor verktøykasse av profesjonelle program- og maskinvareløsninger innen bygg og anlegg som støtter fagpersoner gjennom hele prosjektets livssyklus.

Trimble Technology Lab vil gi studenter ved OsloMet, Institutt for bygg- og energiteknikk praktisk erfaring med Trimbles løsninger. Løsningene kan anvendes for å planlegge og prosjektere veg, jernbane, VA og bygg, samt praktisk bruk av mixed reality til planlegging og bygging av infrastruktur. Samarbeidet med Trimble gjør det mulig for OsloMet å integrere de teknologiske verktøyene som raskt forvandler hvordan bygninger og bomiljøer blir designet og konstruert på en mer fullstendig måte.
 
”I dag er digital kompetanse av stor betydning for studentene våre. Ved å etablere Trimble Lab vil studentene våre få tilgang til banebrytende teknologi og produkter innen ingeniørfag og konstruksjon. Vi tror dette vil akselerere adopsjonen og integreringen av digitale verktøy i studiene våre,”sa Jian Dai, førsteamanuensis og leder for ingeniørstudiene. “Laboratoriet vil ikke bare være til fordel for studentene våre i å oppnå et bedre læringsutbytte, men også gi kompetanse til å endre og fornye bransjen i deres fremtidige karriere. I tillegg er laboratoriet også en verdifull ressurs for å støtte utviklingen av våre nye program for smart mobilitet, program for urban analyse og spesialisering i bygg og konstruksjonsteknikk.”

"OsloMet er et enestående nytt tillegg til vårt nettverk av laboratorier rundt om i verden. Vi er ivrige etter å spille en viktig rolle ved å gjøre det mulig for studenter og lærere å forbedre utdannelsen innen ingeniørfag, byggteknikk og prosjektering med Trimbles avanserte teknologi," sa Allyson McDuffie, direktør for utdanning i Trimble. "Vår misjon er å transformere måten verden fungerer på, dette krever at vi investerer i neste generasjons arbeidsstyrke, som vil bli morgendagens influencere og ledere."

Carl Christian Thodesen, dekan ved Fakultetet for teknologi, kunst og design sa: «Oslo Metropolitan University er begeistret over det nye laboratoriet for digital kompetanse innen ingeniørfag og konstruksjon, som er utviklet gjennom bemerkelsesverdig forhold og samarbeid med Trimble. Dette laboratoriet vil gi studentene våre tilgang til topp moderne utstyr og programvare som vil gjøre dem attraktive og konkurransedyktige i den moderne ingeniør- og byggebransjen. Å jobbe med Trimble for å utvikle dette anlegget er et bevis på hvordan bransjen og akademia kan samarbeide om å utvikle ferdigheter og kompetanse for en konkurransedyktig og bærekraftig ingeniørbransje der førsteklasses evner og holdninger er en forutsetning.»
 
Laboratoriet vil omfatte et bredt spekter av Trimbles bransjeledende løsninger som Trimble® SiteVision, Robotic Total Stations og Rugged Tablets. Avanserte programvareløsninger som Quadri, Novapoint, Quantm, Tilos, Tekla® Structures, Tekla Structural Designer, Tekla Tedds, Trimble Connect og selskapets populære 3D-modelleringsverktøy, SketchUp Pro og SketchUp Studio.