Norconsult kvalitetssikrer prosjekter med Novapoint og Quadri

Å arbeide etter et helhetssyn i prosjekter er et strategisk prinsipp i Norconsult. Derfor har BIM blitt et sentralt virkemiddel i deres prosjektering av samferdselsinfrastruktur – med Novapoint og Quadri.

BIM-verktøyene bidrar til en betydelig minskning av prosjekteringstiden og produksjonskostnadene, samtidig som kvaliteten øker. Det mener ingeniørene Martin Karlsson og Alexander Svensson, som begge arbeider med vegprosjektering i Norconsult Sverige.

 

Stor nordisk aktør

Norconsult er blitt en av Nordens største rådgivere innen samfunnsplanlegging og prosjektering. Virksomheten har i dag 90 kontorer med totalt ca. 3500 ansatte. De fleste kontorene befinner seg i Norden, men Norconsult er også stasjonert i andre deler av verden. Årlig er mer enn 10.000 små og store prosjekter i gang.

To av Norconsults kontorer ligger i Malmö og Varberg, syd i Sverige. Her har man tatt grep om selskapets uttalte strategi om å tenke helhetlig og jobbe med en tydelig miljøprofil. Alle medarbeiderne er godt drillet i denne praksisen.

 

Tverrfaglige miljøer

– Vi er for tiden 32 ansatte i Malmø og tre i Varberg, forteller Martin Karlsson, veg- og gateprosjekterende i Malmø. – Her har vi et flerdisiplint fagmiljø, med eksperter innen både veg-, VA-, trafikk-, landskaps-, miljø- og jernbaneprosjektering. Ettersom Varberg-kontoret er relativt nystartet og har foreløpig bare tre personer, er det stort sett vegprosjektering vi gjør der.

Trafikverket og regionale kommuner er de største oppdragsgiverne for begge kontorene. Hovedfokuset er kommunale gateprosjekter og vegplaner. Ett av de større, pågående prosjektene er E65 Dragongatan i Ystad, der Trafikverket er byggherre.

 

Standardisert

– Etter at vi oppgraderte til Novapoint 19 i fjor, og senere til versjon 20 i år, kjører vi nå de fleste av våre nyere vegprosjekter med ´nye´ Novapoint, sier Alexander Svensson, vegingeniør på Varberg-kontoret. Både han og Karlsson har 6-7 års erfaring med Novapoint.

– Vi tilpasser detaljeringsnivået til bestillerens krav, og i de prosjektene der det også inngår flere fagområder kjører vi nå Quadri som modellserver og samordningsplattform. I nesten alle nye prosjekter bruker vi nå Quadri.

– Vi gjør det til og med i pågående prosjekter der det anvendes Civil 3D, tilføyer Martin Karlsson. – Vi løfter da ganske enkelt modellen inn i Quadri ved hjelp av importverktøyet Civil 3D Connector.

 

Får mye gratis

– Det er store fordeler med å få alt inn Quadri, fortsetter han. – Vi ser eksakt hva vi gjør og får en helt annen mulighet til å se hva vi tar fram. Man får en løpende kvalitetskontroll av prosjekteringen. Vi ser umiddelbart om konstruksjonen vår kolliderer med noe annet, om en kum ligger helt feil eller om en lysstolpe står merkelig plassert. I tillegg kan vi ta ut all mulig informasjon fra modellen, helt gratis.

– Samtidig vet man hele tiden at man jobber med oppdaterte data, sier Alexander Svensson. – Dette minimerer risken for at man bruker feil underlag. Det sikrer at alt blir mest mulig korrekt, og det gir en veldig god følelse. Dette at man først tar fram modellen og så kan ta ut byggedata direkte fra modellen kjennes som en mye riktigere prosess.

 

Minimerer feil

– Alt dette er en klar fordel sammenlignet med tidligere versjoner og andre verktøy, sier Martin Karlsson. – Man jobber jo litt i blinde på den tradisjonelle måten. Her ser man alt klart og tydelig. Vi er veldig fornøyde!

– En annen stor fordel med Quadri er at man kan ta med modellen i møter og diskutere den med byggherren og andre interessenter. Det gjør det mye lettere å samordne alle saker, legger Svensson til. – Vi minimerer feil og konstruksjonskonflikter og minsker byggekostnadene, samtidig som kvaliteten øker. I tillegg kan entreprenøren hente bygge- og stikningsdata direkte fra modellen.

 

Ujevn kompetanse

Etter hvert, når alle parter er modne til å jobbe modellbasert og at en tilpasning av modellkravene vil skje for hvert enkelt prosjekt, vil dette bli veldig bra, mener begge to. Alle prosjekter er jo unike. Som det har sett ut fram til nå er det dessverre ujevne interesse- og kvalitetsnivåer og i blant en bristende kompetanse som styrer kravene. Når alle aktørene blir samstemte vil alle prosjektdeltagere kunne utnytte modelldataene optimalt slik at produksjonskostnadene minskes ytterligere.

– Mange byggherrer legger altfor mye fokus på modellens utseende, påpeker Svensson. – På bestillersiden må man først og fremst bestemme seg for hva man behøver modellen til. Den er så mye mer enn bare en presentasjonsmodell. Jeg vil si at det dreier seg mer om byggedata enn om presentasjon. Modellen er bygd og beregnet for å minimere feil og minske produksjonskostnadene.

 

Reduserer kostnadene

– I prosjekter med flere fagområder innblandet reduserer man definitivt feil og mangler ved å jobbe modellbasert, poengterer Martin Karlsson. – Vi har dessverre ikke tall å vise til, men vi er overbevist om at vi reduserer produksjonskostnadene. Vi minsker dem enda mer når entreprenøren vil utnytte modelldataene direkte til maskinstyring med mere. Modellen øker også entreprenørens prosjektforståelse når han enkelt kan se hva vi har gjort og hvordan vi har tenkt, uten å måtte se på analoge tegninger. 

– Og det samme gjelder byggherren, avslutter Alexander Svensson. – Ved å bruke nettløsningen Quadri Easy Access kan de gjøre granskninger og kommentere direkte i modellen. Vi har ikke anvendt dette skybaserte verktøyet i større skala enda, men det er definitivt noe som ytterligere kan forbedre forståelsen, kommunikasjonen og samarbeidet mellom aktørene i prosjektet.