Er din veglinje den optimale linjevalget?

Terreng, GIS og geologi er alle viktige evalueringsfaktorer for linjevalg, men er absolutt alle påvirkningsfaktorer inkludert i kalkulasjonen?

Uansett prosjektets fase; tilbud, kvu, kommunedelplan, reguleringsplan eller detaljer før bygging er det hensiktsmessig og verdifullt å være sikker på at rett linje er valgt basert på eksisterende situasjon, geometri, GIS, konstruksjoner, geologi og CO2 for bygging og framtidig trafikk. Ofte gjøres dette i flere ulike faser og ved hjelp av manuelle metoder. Men det finnes også mer automatiske prosesser for å validere både nye og eksisterende alternativer. Ved hjelp fra Quantm er alle faktorer satt opp slik at veg og jernbane korridorer kan sammenlignes og optimaliseres i en og samme analyse. En liten detalj kan ha store konsekvenser på helheten, hvilket ikke alltid er enkelt å se med flere ulike krav og regler, selv med lang erfaring. Å bruke algoritmer for å optimalisere alle aspekt av linjevalg gir mer tid til viktige beslutninger og reduserer kostnader for utslipp.
 

Les mer om Quantm