ÅF och Kreera använder Trimbles BIM-lösning i stort järnvägsprojekt

Multidisciplinär BIM-modellering av Maland-projektet ger bättre projektsamordning och resultat. Projektörer i Gävle, Malmö och Sundsvall projekterar i gemensam Quadri-modell för både väg, järnväg, mark och VA.

 

Illustration/grafik från Trafikverket: http://bit.ly/1X6f90J

 

ÅF har uppdraget  från Trafikverket och Kreera är underkonsult i Maland-projektet utanför Sundsvall. Trafikverket skall bygga en ny dubbelspårig järnvägsanslutning mellan Tunadalsspåret och Ådalsbanan, samt rusta upp Tunadalsspåret. Det nya spåret gör det möjligt att flytta över gods från väg till järnväg och leder till stora miljövinster och tillväxt i Sundsvallsregionen. 

ÅF:s uppdrag handlar om projektering av mötesstation med lokrundgång i Maland och upprustningen av Tunadalsspåret omfattar bland annat järnvägsplaner och systemhandlingar, samt bygghandlingar. 

– Projektet är uppdelat i tre delar och vi är nu på väg in i detaljprojekteringen av den första delen som handlar om upprustning och byggnation av ett nytt mötesspår i Birsta, säger Tobias Johansson som är väg- och markprojektör på ÅF Infrastructure AB. Han är också den som är teknikansvarig för allmänna vägar i projektet.

 

 

Allt i en och samma modell
– Eftersom teknikkompetensen sitter på tre ställen i landet har vi väldig stor nytta av att använda en gemensam modellserver som alla projektörer jobbar emot, fortsätter Johansson. – Genom att använda Novapoints olika teknikapplikationer till att projektera både väg, järnväg, mark och VA, och genom att  samla allt i en Quadri projektmodell, får vi ett helt annat projekteringsunderlag än med traditionella 2D-ritningar och modellfiler.

– Själva spårlinjen importerar vi i form av LandXML-filer från ett annat verktyg in i Novapoint Järnväg och Quadri. Kreera projekterar så järnvägsöverbyggnad och mark under och runt spåret i Novapoint, allt under makadamen som vi säger, samt servicevägar och upplagsplatser. Själv projekterar jag kommunala och statliga vägar i Novapoint Väg.

– Järnvägsprojekteringen blir i och med detta lite utav en hybrid, men vi tycker det är väldigt praktisk att se allt i en gemensam modell, så därför har vi valt att göra på detta viset. Det blir inte ett dubbeljobb, utan mera som en standardsektion man lägger på och då pratar vi bara makadamen och uppåt. Resten måste projekteras i alla fall, och det jobbet görs i Novapoint Järnväg och de andra Novapointverktygen, inkluderat avvattning och angränsande mark och vägar.

– På detta sättet får vi en ständigt aktuell och komplett modell som alla intressenter kan relatera till, vilket  är själva poängen med att använda Quadri, säger Tobias Johansson.

Bättre samarbete i teamet
– Det blir en ganska stor modell med stora datamängder och många detaljer att hålla reda på, lägger Kreeras Johan Malmström till. – Men det är inte något större problem, tvärtom. Det fina med Quadri är att olika discipliner kan jobba tillsammans i samma modell, och genom den få en gemensam projektförståelse. Alla ser och förstår omedelbart vad som är gällande data, så att man inte sitter med fel eller ej uppdaterad data.

Johan Malmström är mark- och järnvägsprojektör på Kreera Samhällsbyggnad AB, ett ungt Malmö-baserat konsultföretag med 13 anställda. I Maland-projektet jobbar han med järnvägen och marken som omger den.

Säkrare projektering
– Allt blir lätttillgängligt och tydlig för alla parter, fortsätter han. – När man sitter och projekterar är det en stor fördel att kunna se alla teknikområden i 3D, vrida och vända på modellen, och se att till exempel två vägar som skall mötas, verkligen gör det på detaljnivå. På det sättet blir man säkrare på att det man projekterar är korrekt.

– Jag är väldig positiv till användandet av modellen. Just det här med modelldatabasen Quadri är en jättestor skillnad, poängterar ÅF:s Tobias Johansson. – Detta att man ser alla discipliner och detaljer i 3D och hur allt hänger ihop och spelar tillsammans, är en väldigt stor fördel. 

– Inte minst också att man kan se allt samtidig och se vad som händer när man gör ändringar. Det är inte som tidigare då man jobbat på sin kammare och kunde få sig en överraskning när man lade ihop alla ritningar. Nu kan man löpande projektera sitt ämnesområde och visuellt upptäcka krockar med andra ämnesområden och snabbt göra ändringar när det behövs. Man kan samarbeta och spela ihop projektet på ett helt annat sätt än när vi jobbar traditionellt.

Snabbare och tryggare
– Vi kan på det viset snarare upptäcka saker som inte hänger ihop och fel som görs, och göra förbättringar, fortsätter Johan Malmström på Kreera.
– Allt blir mer grafiskt och tydligt. På traditionellt 2D-vis kan det ta en vecka innan man får en samordnad feedback på det man har gjort. Om modellen är uppdelat på ett bra sätt går projekteringen både snabbare och blir säkrare.

– Dessutom kan man lägga in befintliga objekt som avlopp, hus och andra konstruktioner, som också blir en visuell styrka i den vidare projekteringen. 

Det att projektteamet sitter geografiskt spridda i Malmö, Gävle och Sundsvall är inte något problem for ingenjörerna. De kommunicerar utmärkt både genom Quadrimodellen i molnet och via Skype. Behovet för fysiska möten reduceras till ett minimum.

Något som också är speciellt med detta projekt är att det är väldigt kort tid till att göra bygghandlingen. 2018 är det nämligen byggstart. Så nu är det dags för detaljprojektering för ingenjörerna.

Läs mer om projektet hos Trafikverket.se