VDC och BIM för infrastruktur på InfraBIM Polen

Den 8 - 10  december samlades ett stort antal BIM-experter på det polska BIM-arrangemanget, InfraBIM! Det var många föredrag knutet till BIM för infrastruktur på konferensen och för första gången var VDC ett eget område!
 

Trimble är aktiva inom BIM och VDC med bland andra Marcin Pszczolka och Katrin Johannesdottir. På föredraget "Hur genomförs ett infrastrukturprojekt med hjälp av VDC (Virtual Design and Construction)" förklarade Marcin hur VDC-ramverket stöttar LEAN processer och användande av mätvärden eller mätbara mål. 

 

Katrin höll ett inlägg om hur produktionsmål används för att styra och få översikt i stora anläggningsprojekt. Genom att koppla till BIM kan man se hur projekt jobbar med kontinuerlig förbättring baserat på produktionsmål.