Unikt BIM-produktbibliotek för VA

Nu kan man enkelt hämta färdiga digitala VA-produkter via ett branschbibliotek. VA-produkterna finns som 3D-modeller via en molntjänst och kan direkt användas för att öka detaljeringsgraden i ditt projekt. Läs artikeln på engelska