Trimbles nya Technology Lab på KTH förbereder studenterna för framtidens byggande

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, i Stockholm är nu ett av 20-talet lärosäten i världen som sedan 2016 har tillägnats ett eget Trimble Technology Lab, där en stor del av Trimbles program- och hårdvaror för byggkonstruktion, infrastruktur och avståndsmätning erbjuds. Ett nära samarbete mellan akademi och industri är viktigt för att framgångsrikt förbereda framtida experter inom arkitektur, teknik och konstruktion. Teknologilabbet blir därmed Trimbles bidrag till den teknologiska utvecklingen i byggsektorn.

Ett av Trimbles senaste teknologilabb är nu etablerat i KTH:s lokaler i Stockholm med plats för totalt 78 studenter. På grund av pandemin får invigningen vänta till nästa år, men labbet är redan nu fullt utrustat med det mesta ur Trimbles stora program- och hårdvaruportfölj. Utöver det fysiska labbet på KTH har både studenter och personal möjlighet att använda ett flertal av verktygen även på distans.

– De hård- och mjukvaruapplikationer som Trimble skänkt till KTH ger fantastiska utbildningsmöjligheter, säger lektor Kjartan Gudmundsson, director of First and Second Cycle Education, School of Architecture and the Built Environment, KTH. Vi kommer att kunna vidareutveckla våra utbildningsprogram och kurser med dessa applikationer för design och modellering, estimering och planering. Detta för att göra våra nuvarande och framtida studenter ännu bättre förberedda för framtidens utmaningar.

Tove Lindblad, Business Development Manager på Trimble och Account Manager för Trimble Technology Lab på KTH, utvecklar resonemanget:

– Teknologin som finns idag ger stora möjligheter för byggbranschen att få bukt på resurs-, material- och tidsslöseri. Bristen på kunskap om den senaste tekniken och viktiga lärdomar riskerar att fastna i enskilda projekt, istället för att spridas vidare inom företaget och bli gällande i branschen. Här bidrar Trimble Technology Lab till att överbrygga den klyftan.

Trimbles teknologilabb på University of Massachusetts Amherst var det första i världen och invigdes 2016. Laboratoriet förstärker lärosätets ledande ställning inom utbildning och forskning i 3D-byggnadsdesign, digital tillverkning och hållbart byggd miljö. Trimble Technology Lab görs tillgängliga världen över och återfinns idag bland annat på Edinburgh Napier University i Skottland, Institute of Technical Education i Singapore och University of São Paulo i Brasilien.

Ett smörgåsbord av programvaror

De programvaror som nu erbjuds på Trimble Technology Lab på KTH innefattar bland annat:

  • Tekla Structures, den mest byggbara konstruktionsprogramvaran för BIM
  • 3D-modelleringsprogrammet SketchUpPro
  • den webbaserade analysplattformen Sefaira Architecture
  • Tekla Tedds, som används för konstruktionsberäkningar
  • det molnbaserade samarbetsverktyget Trimble Connect
  • optimeringsverktyget Quantm för väg- och järnvägsprojekt
  • samarbetsplattformen Quadri som möjliggör samverkan med medarbetarna i realtid

För avståndsmätning erbjuds totalstationerna TX8 Scanner och SX10.

– Möjligheterna är oändliga med denna uppsättning och ger både lärare och studenter gedigen kunskap i de verktyg som används i branschen idag. I labbet finns produkter som täcker in alla skeden, från arkitektonisk integration till byggnader och infrastruktur och givetvis även verktyg som används under produktionsfasen. Mjukvaru- och hårdvaruverktygen från oss kommer att nyttjas både i undervisningen, i projektarbeten och för forskning, berättar Tove Lindblad.

Läs mer