Trimble vokser stærkt i Norden

Norden er et centralt område i Trimbles globale satsning på løsninger til bygge- og anlægsbranchen. Sandvika beliggende ved Oslo er blevet center for koncernens satsning på BIM-løsninger for infrastrukturprojekter.

Etter oppkjøpet av norske Vianova Systems, og før dét finske Tekla m.fl., teller nå Trimbles nordiske organisasjon nærmere 600 medarbeidere – i tillegg til et eget forhandlernettverk. Totalt har Trimble over 8.000 ansatte verden over.

 Trimble har sakte, men sikkert blitt en ”stormakt” å regne med også på programvaresiden. Mens konsernet kanskje fortsatt først og fremst oppfattes som verdens ledende produsent av GPS-baserte instrumenter til oppmåling, kartlegging og maskinstyring, har Trimble de senere årene sterkt utvidet produktporteføljen også innen programvareløsninger.

IdarKirkhorn_farg_webOffensiv produktstrategi

– Nå er det helhetstanken som teller, opplyser Idar Kirkhorn, daglig leder i Vianova Systems. – Trimble har som mål å tilby verktøyløsninger som dekker alle fag og faser innen bygg og anlegg. Fra planlegging og detaljprosjektering, via bygging, til drift og forvaltning av det ferdige anlegget. Både maskinutstyr og programvareløsninger må derfor til i skjønn forening skal alt omfattes. Men trenden er at totalen utgjør mer og mer programvare.

Trimbles styrkeoppbygging har i vesentlig grad skjedd gjennom oppkjøp av strategiske selskaper og produkter verden over – i tillegg til omfattende egenutvikling. Selskapet har målbevisst tiltrukket pionérbedrifter som har kompletterende produktfilosofi og -visjon, og med tilsvarende kvalitetskrav og verdigrunnlag.

Sandvika – senter for infrastruktur

En av disse er norske Vianova Systems som er en pionér i utviklingen av BIM-løsninger for samferdselsinfrastruktur. Selskapets portefølje av NovapointDCM- og QuadriDCM-verktøy omfatter løsninger for veg, jernbane, VA, landskap, anlegg, bruer og tunneler mm. – verktøy for rådgivende ingeniører og entreprenører, så vel som for byggherrer.

 – Dette er løsninger som Trimble nå ønsker å ”eksportere” til hele verden, sier Kirkhorn. – Vårt Sandvika-kontor er blitt sentrum for denne virksomheten. Produktene videreutvikles og internasjonaliseres for et globalt marked.

 Markedsmessig har kontoret fått ansvar for EMEA – Europe, Middle-East & Africa. Det jobbes derfor intenst med å integrere NovapointDCM og QuadriDCM med Trimbles relaterte produktivitetsverktøy – avgjørende for at prosjektprosesser og arbeidsflyt skal kunne optimaliseres – helt fra prosjekteringsfasen til ferdig prosjekt.

 Foruten i Sandvika har Trimbles Vianova-virksomhet også egne kontorer (salg, support og noe utvikling) i Gøteborg, Stockholm og Århus – i tillegg til forhandlere i Finland, Frankrike, Benelux, Italia og Island.

Helsinki –  fokus senter på for bygningsløsninger

I likhet med Vianova Systems er også finske Trimble Solutions, tidligere Tekla, blitt en del av Trimbles globale virksomhet. Tekla Structure, 3D-verktøy for bygningskonstruksjon, har i en årrekke ledet an i utviklingen av BIM-programvare for byggebransjen. Nå når Trimble har overtatt både Tekla og Vianova Systems fokuseres denne utviklingen både for å styrke posisjonen på byggsiden og for å utnytte verktøyene på tvers av bransjene. Trimble Vianova Systems i Sandvika vil derfor samarbeide mye med finnene fremover.

 – Det er klart at med også to andre sentre for Civil-programvare i Denver, USA og Melbourne, Australia, så er det behagelig å ta den korte turen over til Helsinki, sier Idar Kirkhorn.– Vi har mye å lære av hverandre og kommunikasjonen er god.

Stockholm – totalstasjoner og apper

I Danderyd straks utenfor Stockholm utvikler og produserer Trimble totalstasjoner og laserskannere for geodesimarkedet verden over. Opto-elektroniske og GPS-baserte instrumenter til feltoppmåling, kartlegging og relaterte anvendelser. Trimble har hatt utvikling og produksjon av disse høyteknologiske instrumentene  i Sverige i en årrekke.

 I Stockholm ligger også et annet spennende softwareselskap som Trimble nylig har overtatt: Pocket Mobileleverer avanserte mobilitetsløsninger til bedrifter som har personell i felten. Med den skalerbare app-plattformen PreCom kan kundene optimalisere sine forretningsprosesser innen post og logistikk, feltservice og -inspeksjon, samt sikkerhet og overvåking.

Solid forhandlernettverk

I tillegg til Trimbles organisasjon for direktesalg til kundene har Trimble et eget forhandlernettverk for sine geodesi-instrumenter med tilbehør. I Norge består dette av SITECH, som er autorisert forhandler av Trimbles maskinstyrings- og stikningsprodukter for bygg- og anleggsbransjen, og Norgeodesi, som er forhandler av Trimbles GPS- og totalstasjoner, Spectra Presicion, Trimble 3D laserskannere og Trimble sitt GIS-program. Begge ivaretar både salg, service, support og opplæring på respektive produkter.

Globale løsninger – forankret i Nordens offensive metodeutvikling

– Med et godt samspill innad i Trimble vil vi nå kunne tilby kundene enda bedre produkter og løsninger, både i Norden og for det globale markedet, sier Idar Kirkhorn. – Lokalt ser vi spesielt etter OPS-prosjekter og totalentrepriser der tett samspill mellom entreprenør og rådgiver er nøkkelen. Der kan Trimble nå spille en enda større rolle.