Trimble Quest - lägger grunden för ett lyckat projekt

En korrekt kalkyl är grunden till ett lyckat projekt. Detta är något som AB Södermännen tagit fasta på. De är inne i en process för att ytterligare vässa sin arbetsprocess och effektivisera sitt kalkylarbete. Som ett led i detta har AB Södermännen valt att använda Trimble Quest för sina anbudskalkyler och för ekonomisk uppföljning i projekten.  Vi tog oss en pratstund med försäljningschef Pontus Runesson för att höra hans tankar om hur Trimble Quest i kombination med andra verktyg gör Södermännens arbete snabbare, enklare och bättre. 
 

AB Södermännens huvudkontor ligger i Eskilstuna och har idag runt 30 anställda och med egen kompetens inom projektledning, mätning, projektering, kalkyl och utförande. I och med detta kan AB Södermännen ta ett helhetsgrepp på ett projekt och driva det från start till mål. 
Exempel på projekt som man arbetar med är logistikcentra, exploateringsområden och handelsplatser. 

Pontus Runesson berättar vidare att de arbetar teambaserat genom projekten så att exempelvis kalkylatorerna också har kompetens in projektering och vice versa. Detta arbetssätt gör att man får en bra förståelse mellan ett projekts olika skeden och på så sätt kan ta fram bättre underlag för själva byggandet. - Vi har egna anläggningsarbetare i organisationen, men inte så många egna maskiner utan anlitar mest underentreprenörer när det gäller exempelvis grävmaskiner. Däremot har vi egna mättekniker som mest använder utrustning från Trimble, fortsätter Pontus. 

Trimble Quest used by AB Sodermannen

Helt digitaliserade byggen

Pontus berättar vidare om AB Södermännen; - Våra byggen är idag helt digitala, vi har inte ens en skrivare på plats. Just nu är vi inne i en process att implementera ett nytt produktionsverktyg ute på våra arbetsplatser.  Vi ser en stor vinst att ha en digital produktionsprocess eftersom det helt enkelt blir mer rätt och mindre fel på det sättet, poängterar Pontus. 

Varför valde då AB Södermännen att använda Trimble Quest? Pontus berättar att de sedan tidigare är användare av en rad andra lösningar från Trimble exempelvis Trimble Business Center, mätinstrument, maskinstyrningssystem och drönare. - Vi har under årens lopp testat flera andra kalkylverktyg utan att bli riktigt nöjda. Framförallt är det flexibiliteten i programmen vi testat som varit för dålig, förklarar Pontus Runesson. I samband med ett annat ärende där vi var i kontakt med Trimble nämndes Trimble Quest och vi tyckte direkt att det var intressant. Vi fick direktkontakt med Dawid Weidemanpå Trimble som visade oss hur programmet fungerade och satte upp en testyta för oss att arbeta i på egen hand. Efter tre genomgångar med Dawid bestämde vi oss för att investera i Trimble Quest. Vi kan inte nog betona den fina support vi får från Trimble vilket hjälper oss mycket. Dessutom är priset väldigt fördelaktigt och licenslösningen passar oss perfekt påpekar Pontus. 

Flexibel hantering av recept

Det som gör Trimble Quest så bra är flexibiliteten. Vi kan på egen hand skapa recept på olika arbetsmoment och koppla ihop recepten med olika mängder som läses in från Trimble Business Center, som vi använder för en stor del av vår projektering och modellering, fortsätter Pontus. 
En annan sak som gör att Quest funkar så bra i vår verksamhet är de olika möjligheterna att exportera olika typer av rapporter för att använda vid uppföljning ute i produktionen. 

En utmaning för hela byggbranschen är att kommunicera mellan olika system och programvaror. I ett vanligt byggprojekt används för det mesta många olika program för allt från kalenderbokningar till mängdreglering och produktion av maskinstyrningsdata. Med hjälp av Trimbles samordningsplattform Quadri kopplar man ihop olika system med varandra utan att behöva skicka olika filer fram och tillbaka mellan projektdeltagarna. Allt sköts med inbyggda kopplingar mellan till exempel ett projekteringsverktyg som Civil3D och ett kalkylverktyg som Trimble Quest. - Det här sättet att jobba är precis det vi vill ha, poängterar Pontus Runesson efter att vi kommit in på de utmaningar AB Södermännen har med att integrera alla system i projekten med varandra.

Kalkylatorns arbetssätt förändras

Som sagt så är vi väldigt nöjda med Trimble Quest så här långt. Det är det bästa kalkylverktyget vi kommit i kontakt med hittills, fortsätter Pontus. Eftersom vi har använt flera olika system tidigare så är det ett gott betyg! - Dock har vi givetvis en del saker vi gärna skulle se byggdes på i Quest. Exempelvis en översättning till svenska och en uppsättning färdiga recept man kan bygga vidare på skulle vara väldigt bra. En annan bra sak vore möjligheten att koppla upp sig mot till exempel olika leverantörers prislistor, vilket skulle spara mycket tid, säger Pontus. 

När man använder Trimble Quest förändras kalkylatorns arbete på så sätt att Quest tar hand om alla beräkningar och det du som kalkylator gör är att se till att det är en bra konfiguration med recept, priser och resurser som ligger till grund för kalkylen. Sedan fyller du på med mängduppgifter från projekteringen och kalkylen skapas med automatik.

Vi räknar med att spara mycket tid i kalkylarbetet framöver, säger Pontus. Nu i början krävs det en del arbete för att sätta upp systemet med prislistor, recept och arbetsytor. Men när detta är klart kommer kalkylarbetet gå mycket snabbare och dessutom blir det väldigt smidigt att få in nya kollegor i kalkylarbetet eftersom grunden redan är lagd avslutar Pontus Runesson. 
 


Om Trimble Quest

Trimble Quest är en molnbaserad kalkylprogramvara speciellt framtagen för anläggningsprojekt. Quest hjälper entreprenören att ta fram trovärdiga kalkyler i anbuds- och produktionsskedet. Quest hjälper också användaren att följa upp budget och framdrift.
Vill du veta mer om Trimble Quest, läs mer här >>.