Trimble Quadri har blivit branschstandard

Mer än 5000 projektörer, projektledare, mätchefer och  beställare använder idag Trimbles BIM- och samordningsplattform Quadri i sitt dagliga arbete för att skapa ny infrastruktur. Den i Norden utvecklade BIM-servern är en nyckel till att arbeta med BIM nivå 3 - och optimera samordning, utföra kollisionskontroll och på så sätt minimera antalet fel - i hela projektets livscykel.

Från att inledningsvis ha varit en nyskapande teknologi som branschens tekniska entusiaster vågade investera i, är Quadri idag, genom ägaren Trimble, en robust väl fungerande lösning för både små och stora aktörer.
Under de senaste åren har även branschens stora “lokomotiv” börjat använda Quadri som en standardplattform i sina projekt. Detta gäller både konsultföretag, entreprenörer och beställare. 
Modellbaserad samordning förändrar de traditionella arbetsprocesserna i grunden. Vid totalentreprenader samarbetar alla intressenter tätt under planering, projektering och byggande. De arbetar dagligen med uppdateringar av projektets modell i realtid. 
Quadri, i kombination med Novapoint 20 och andra designverktyg blir navet i infrastrukturprojekt som innehåller flera olika ämnesområden och deltagare. 

Vad är Quadri?
Trimble Quadri är en molnbaserad BIM-server och samordningsplattform där alla discipliner inom ett infrastrukturprojekt kan dela information i en gemensam projektmodell. Quadri är nyckeln för att arbeta med BIM nivå 3 och har stöd för öppna standarder som LandXML, GML och IFC.
Quadri erbjuder en miljö där olika teknikområden kan arbeta parallellt och då med full kontroll över informationen. Med BIM-klienten Novapoint Bas kan projektmedlemmarna dela aktiviteter, objekt och filer på ett strukturerat sätt, vilket ger stora förbättringar avseende produktivitet och kvalitet. 
Quadrimodellen baseras på ISO 19100 och är en öppen och hållbar modell som enkelt kan anpassas efter projektets förutsättningar och nationella krav. 

Vad användare säger om Quadri:
 
Ständiga förbättringar
"Nu kan vi arbeta tillsammans utan att behöva oroa oss för att filer sparas över eller att modellen kraschar. Alla har tillgång till samma data. Quadri har verkligen visat sig vara en bra samordningsplattform. Regelbundna uppdateringar gör att funktionaliteten hela tiden förbättras. Trimble har gjort väldigt stora framsteg på kort tid. De arbetar intensivt med förbättringar och utveckling."
– Joachim Salomonsen, Civilingenjör, Asplan Viak
 
Värdefull visualisering
"Multidisciplinär projektering blir roligt och användarvänligt på detta sätt. Man kan följa projektet visuellt, både övergripande och i detalj - och man kan se alla ändringar som görs kontinuerligt. Det är inte lätt om inte alla arbetar i samma modell. Quadrimodellen gör det lätt att visuellt kontrollera hur olika teknikområden förhåller sig till varandra. Helt enkelt ett väldigt effektivt och säkert sätt att jobba i stora projekt."


– Elisabeth Schilvold, Projektingenjör, Oslo VAV
 
Upptäck kollisioner och tvärfackliga fel
"BIM-verktyg ger oss möjligheter att snabbt hitta kollisioner och andra konfliktpunkter mellan olika teknikslag. Tröskeln för att genomföra egenkontroll är låg eftersom 3D-vyerna i Quadri är enkla och uppdateras i realtid. Man upptäcker konflikter betydligt snabbare och det blir på så sätt enklare att lösa dem. Dessutom ser man direkt om det blir rätt när man ändrar något i modellen."


– Christian Thorstensen, Teknikansvarig VA, Rambøll
 
Många fördelar
"Baserat på erfarenheterna från projektet E6-Dovrebanen och andra projekt är vi helt övertygade om att detta sätt att arbeta i InterCity-projektet leder till väsentliga vinster. Detaljprojektering i 3D och med BIM-metodik leder till färre tvärfackliga konflikter under projekteringen. Följaktligen blir det också färre fel, och färre produktionsstopp på bygget. 3D-modellen kommer att nyttjas genom projektets alla faser, även av entreprenörerna. Målet är att effektiviteten leder till betydande besparingar och bättre kvalitet på alla områden."


– Kristin Lysebo, BIM-ansvarig, Jernbaneverket
 
Väldigt positiv upplevelse
"Genom att flera projektörer från olika discipliner jobbar tillsammans i en och samma modell får vi en miljö där vi kan producera bra vägplaner. Genom att samla alla discipliner i en och samma projektmodell kan vi visualisera och värdera olika alternativ utifrån fördelar och nackdelar. Det är ovärderligt att se projekteringen i 3D, direkt i Quadrimodellen. Du upptäcker fel och kollisioner mer eller mindre direkt. Följaktligen kan vi hitta bra lösningar tidigare i processen vilket ger oss högre produktivitet och bättre kvalitet på det vi levererar till kunden. Dessutom fungerar plattformen väldigt bra!"


– Arthur Thuman, Väg- mark och VA-projektör,, ÅF
 
Sparar mycket tid
"Quadri möjliggör att flera ingenjörer arbetar i samma projekt på samma gång, tillsammans, i en gemensam projektmodell. I samordningsmodellen uppdateras alla ämnesområden kontinuerligt och är synliga för alla. Detta gör tvärfacklig kontroll och samgranskning mycket lättare. I Quadri finns alla funktioner för samgranskning som vi behöver. Detta är en stor fördel, framförallt när flera olika företag jobbar tillsammans i samma projekt. Det effektiva dataflytet sparar massor av tid åt oss."

– Erlend Sand, BIM-koordinator och VA-ingenjör, COWI
 
Underlättar kommunikation
"Totalentreprenader har blivit vanligare och ställer krav på tätt samarbete mellan de olika aktörerna i ett projekt redan från start. Projektering och byggande görs i regel nästan samtidigt. BIM-modellen ger oss förutsättningar att tydligt kommunicera med olika projektmedlemmar genom hela processen. Vi får ett närmre och kvalitativt säkrare samarbete. Modellen gör det mycket lättare för oss ute på bygget att få tillgång till utsättningsdata och ritningar vilket leder till en smidigare datahantering i produktionen. I en totalentreprenad är det absolut nödvändigt att ha ett tätt samarbete."

– Daniel Ring, Construction Manager, Stora Projekt, NCC
 
Trovärdig projektering
"Allt blir lättillgängligt och tydligt för alla parter. När man sitter och projekterar är det en oerhörd fördel att se andra teknikområden i 3D, vrida och vända på modellen - och till exempel upptäcka att två vägar som skall anslutas till varandra verkligen gör det ända ner i minsta detalj. Jag blir helt enkelt mer trygg i att min projektering är korrekt utförd genom att arbeta med Quadri."

– Johan Malmström, Mark- och Järnvägsprojektör, Kreera

 
För mer information, kontakta:
 
Idar Kirkhorn, Managing Director | Business Area Director Civil Solutions
Trimble – Civil Engineering and Construction
idar_kirkhorn@trimble.com
+47 97 68 65 28