Trimble og Triona lager forvaltningssystem for Nye Veier

Nye Veier og entreprenøren Acciona har gitt Trimble og Triona i oppdrag å levere en pilotløsning for forvaltning av all digital informasjon i vegprosjektet Ranheim-Værnes – for hele livsløpet til veganlegget.

Løsningen som benevnes som et AIM-system (Asset Information Management) skal integrere alle BIM-, GIS- og ressursdata og fungere som et felles forvaltningssystem for veganlegg. Piloten gjennomføres som ledd i E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes i Trøndelag, et anleggsprosjekt Nye Veier har tildelt den spanske entreprenøren Acciona Construction.

Hovedmålet med pilotleveransen er å ta vare på og forvalte de digitale dataene gjennom hele livssyklusen til veganlegget – fra planlegging, prosjektering og bygging, til og med forvaltningsfasen. 

For å realisere prosjektet har partene valgt å benytte eksisterende produkter kombinert med åpne standarder og integrasjonsplattformer. Dette sikrer at løsningen dekker dagens behov samtidig som den fleksibelt kan utvides til å dekke kommende behov. For eksempel utvidelser knyttet til inspeksjon, tilstand, dokumentasjon, hendelser og digital tvilling.

AIM piloten kombinerer Quadri og TNE til en helhetlig løsning for å ta vare på og forvalte data.
AIM piloten kombinerer Quadri og TNE til en helhetlig løsning for å ta vare på og forvalte data.

Pilotprosjektet kombinerer Trimbles og Trionas respektive standardverktøy Quadri og TNE, slik at BIM-modeller og nettverk med tilknyttede dataobjekter samhandler sømløst. Produktene aksesseres gjennom en enhetlig, sikker integrasjonsplattform. Som en del av leveransen skal det også utvikles en web-portal som lar brukerne se prosjektområdene i egne kartlag og studere de ulike BIM-modellene.

Et viktig element med piloten er forøvrig integrasjonen med den nasjonale vegdatabanken (NVDB), der eksisterende data om vegnettet er lagret. Prosjektet vil også ta i bruk et nytt standardisert dataformat, OpenTNF, og klassifiseringssystemet CoClass.