Trimble blir underleverantör i nytt ramavtal med Trafikverket

Trafikverket har genomfört en ny ramavtalsupphandling för kompetens om strukturer, standarder och hantering av digital anläggningsinformation.  Triona är en av de tre leverantörer som tilldelats avtal. Trimble och BIMPRO är med som underleverantörer i Trionas avtal.