Trimble Quadri er blitt de facto bransjestandard

Over 5000 ingeniører bruker nå Trimbles samhandlingsløsning Quadri i sin prosjektering og bygging av ny infrastruktur i anleggsbransjen. Den Sandvika-utviklede BIM-serveren er blitt nøkkelen til BIM Level 3 som optimaliserer samhandlingen og minimaliserer feil og konflikter i slike prosjekter.

Fra å være en spennende spissteknologi som bare bransjens teknologientusiaster turde satse på i starten, fremstår Quadri i dag, gjennom sin eier Trimble, som en robust og velfungerende løsning som både små og store kunder trygt utnytter. I løpet av de par siste årene har også alle toneangivende ”lokomotiver” i bransjen tatt i bruk Quadri i stor skala – både rådgivende ingeniører, entreprenører og byggherrer.

Modellbasert samhandling endrer de tradisjonelle arbeidsprosessene. I totalentrepriser samhandles det mellom aktørene i plan-, prosjekterings- og byggefasen. Det jobbes daglig med sanntidsoppdatering av modellen. Quadri-løsningen i kombinasjon med Novapoint 20 og andre prosjekteringsverktøy er blitt selve navet i store og små fellesprosjekter med flere fag og aktører – nasjonalt som internasjonalt.

 

Hva er Quadri?

Trimble Quadri er en skybasert BIM-server og samhandlingsløsning som lar alle infrastrukturfag dele en sentral prosjektmodell. Quadri er nøkkelen til å nå BIM modenhetsnivå 3, med støtte for åpne formater som LandXML, GML og IFC.

Quadri gir et standardisert arbeidsmiljø der flere fag kan arbeide samtidig. Sammen med Trimble Novapoint Basis kan prosjektdeltakerne dele modelloppgaver, objekter og filer på en standardisert måte, med betydelig økning i produktivitet og kvalitet. Den felles, sentrale modellen er basert på ISO 19100 og blir en åpen og bærekraftig modell som enkelt kan tilpasses avtalebetingelser og nasjonale bransjekrav.

 

Hva kundene sier om Quadri:
 

Kontinuerlig forbedring

«Vi kan nå jobbe i lag uten å være redd for at modellen blir korrupt eller at filer overskrives. Alle har tilgang på det samme datagrunnlaget. Quadri har vist seg å være en god samhandlingsplattform. Hyppige programoppdateringer har også gjort funksjonaliteten stadig bedre. Det er gjort store fremskritt på kort tid. Trimble jobber intens med både forbedring og videreutvikling.»

 

Sivilingeniør Joachim Salomonsen i Asplan Viak

Nyttig visualisering

«Tverrfaglig prosjektering på denne måten er faktisk kjempegøy og nyttig. Man ser helheten i prosjektet og ser løpende hva som er siste endringer, noe som ikke er enkelt når man ikke jobber i samme modell. Fellesmodellen gjør det visuelt lettere å kontrollere tverrfaglig og se hvordan ting ligger i forhold til hverandre. En mye mer effektiv og sikker måte å jobbe på i større prosjekter.»

 

Prosjekteringsingeniør Elisabeth Schilvold i Oslo VAV

Avdekker tverrfaglige feil

«Tverrfaglig medfører verktøyene også en raskere måte å avdekke konflikter på. Terskelen for egenkontroll er mye lavere ettersom 3D-visningen i Quadri er enkel og fortløpende. Man oppdager konflikter vesentlig raskere, og det blir enklere å ta dem opp. Dessuten, når vi retter på noe, ser vi med en gang om det blir riktig.»

 

– Christian Thorstensen, fagansvarlig for VA i tverrfaglige prosjekter i Rambøll

Mange fordeler

«Med basis i blant annet erfaringene fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har vi stor tro på at denne måten å gjennomføre InterCity-prosjektet på vil innebære betydelige gevinster. Detaljprosjektering ved hjelp av 3D og BIM fører til færre tverrfaglige konflikter i prosjekteringsfasen. Følgelig også til vesentlig færre feil og omarbeid på anleggsplassen. 3D-modellen vil bli gjenbrukt og utnyttet i alle faser, også av entreprenør. Målet er at effektiviseringen skal føre til bedre kvalitet og besparelser i alle ledd.»

 

3D-ansvarlig Kristin Lysebo i Jernbaneverket

Veldig gode erfaringer
«Ved at flere prosjekterende fra ulike disipliner kan dele en felles modell og jobbe i modellen sammen, får man veldig gode forutsetninger for å produsere eksempelvis en god vegplan. Når vi samler alle disiplindata i én og samme prosjektmodell kan vi visualisere og vurdere ulike alternativer, og ta hensyn til respektive fordeler og ulemper. Det er svært verdifullt å se prosjekteringen i 3D, direkte i modellen. Vi oppdager feil og designkonflikter enklere og ser mer eller mindre direkte når de oppstår. Følgelig kan vi finne gode løsninger raskere og slik sett øke både kvaliteten og effektiviteten i prosjektet.»

 

– Arthur Thuman, vei-, landskaps- og VA-planlegger ved ÅF

Sparer mye tid

«Modellserveren Quadri gjør at flere kan jobbe på samme prosjekt samtidig, i én felles prosjektmodell. Der holdes alle fagmodeller alltid oppdatert og er synlig for alle. Det gjør tverrfaglig samarbeid veldig mye enklere. I modellserveren har vi alle de funksjoner vi trenger for tverrfaglig kontroll. Spesielt når flere ulike firmaer jobber i samme prosjekt er dette en stor fordel. Da sparer vi mye tid på dataflyten.»

 

Erlend Sand, BIM-koordinator og VA-ingeniør i COWI

Underlättar kommunikationen

«Det har blivit alt vanligare med totalentreprenad i NCC, och det kräver tätt samverkan mellan parterna i projektet alt från början. Projektering och bygghandling görs nu så och säga samtidigt. BIM-modellen underlättar kommunikationen mycket genom hela denna process. Man får et tätare och kvalitativt säkrare samarbete mellan aktören. Modellen gör det framfor allt också mycket lättare for oss att få tillgång till byggdata och ritningar för att få byggprojektet tills att gå framåt. Det är absolut nödvändigt i en totalentreprenad att ha et sådant samarbete.»

 

Mätchef Daniel Ring på NCCs avdelning for stora projekt

Säkrare projektering
«Allt blir lättillgängligt och tydlig för alla parter. När man sitter och projekterar är det en stor fördel att kunna se alla teknikområden i 3D, vrida och vända på modellen, och se att till exempel två vägar som skall mötas, verkligen gör det på detaljnivå. På det sättet blir man säkrare på att det man projekterar är korrekt.»

 

Johan Malmström, mark- och järnvägsprojektör på Kreera

 

 

 

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

 

Idar Kirkhorn, Managing Director | Business Area Director Civil Solutions

Trimble – Civil Engineering and Construction
idar_kirkhorn@trimble.com
+47 97 68 65 28