Quadri 2022 & Novapoint 2022 släpps!

Nytt och uppdaterat Quadri & Novapoint

Quadri 2022

Quadri din samordningsplattform för infrastruktur förbättras. Med Quadri som gemensam dataplattform delas information mellan all involverade i projektet. I version 2022 fokuserar vi på förbättrad datakvalitet och ännu högre prestanda.

Nyheter i Quadri 2022 - se på webinar

 


Novapoint 2022

Vi fokuserar på att förenkla och förbättra användarupplevelsen. Ett nytt gränssnitt är det som först möter dig när du öppnar Novapoint 2022. Föera förbättringar och nya möjligheter har adderats för att göra Novapoint ännu bättre och mer flexibelt.

Nyheter i Novapoint 2022 fär vägprojektörer - se på webinar