Nya Novapoint samhällsplanering - nu fullt uppdaterad

Nu har nya Novapoint Samhällsplanering kommit. Den har stöd för nya Planbestämmelsekatalogen (Allmänna Råd) från Boverket samt följer gällande SVENSK STANDARD,  SS 637040:2016

Planbestämmelsekatalogen i programmet innehåller:

  • Ny struktur (indelning) med nya områden med beteckningar och bestämmelser
  • Lagstiftning kopplat till varje bestämmelse
  • Ny funktion- filter för att söka bestämmelser i katalogen

I och med detta får vi ett uppdaterat verktyg där vi arbetar med:

  • Nya linjer/gränser 
  • Ny färginställning, ytutseende för områden.
  • Legendmall enligt ny konfiguration
  • Länk till Boverkets Planbestämmelsekatalog från programmet
  • Ny lagerinställningar för områden och linjer
  • Ny export till Oracle utökad med information gällande lagstiftning
  • Ny mallritning (template) med filter för lagernamn, textfonter mm

Innehåll - Legend

Katalogstruktur – för bestämmelser
Katalogen innehåller ca 230 Användningsbestämmelser och lika många egenskapsbestämmelser. Ny struktur för Administrativa bestämmelser innehåller ca 190 bestämmelser.


Länk till Boverkets hemsida
I menyn hittar vi nu en länk till Boverkets hemsida som möjliggör sökning av bestämmelser för nya detaljplaner och även tolkning av gamla detaljplaner.

Novapoint