Novapoint Samhällsplanering 18.50 / 18.55 / 18.60

Nu finns uppdaterade versioner av Novapoint Samhällsplanering tillgängliga. Dessa innehåller uppdaterad funktionalitet och ger stöd för alla aktuella AutoCAD-plattformar.

Novapoint Samhällsplanering 18.60 – AutoCAD 2019/2020
Novapoint Samhällsplanering 18.55 – AutoCAD 2018
Novapoint Samhällsplanering 18.50 – AutoCAD 2017

Planbestämmelsekatalogen i programmet följer bestämmelser som rekommenderas av Boverket
Katalogen används vid upprättande av nya detaljplaner, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av analoga detaljplaner. Bestämmelser i katalogen innehåller variabler och identifierare som behövs för unik kodning, dessa används vid överföring av data till databaser och övriga e-tjänster, enligt SIS standard (digitalt utbyte), xml-kodning.


Novapoint Samhällsplanering har stöd för nya Planbestämmelsekatalogen (Allmänna Råd) uppdaterad 2018-08-01 av Boverket. Katalogen följer gällande SVENSK STANDARD, SS 637040:2016

Nyheter i Novapoint Samhällsplanering 18.50 / 18.55 / 18.60


1.- Ny struktur för områdesindelning. Ny konfiguration (2018) för bestämmelsekatalog och ytutseende (färger)
2.- Ny mallritning för aktuell version (2018).
3.- Nya dialoger/formulär för samtliga bestämmelser. Bestämmelser med beteckning - en del har fast formulering enligt Boverkets rekommendationer och en del fri formulering, benämns ”Annan användning”. Med Vänsterklick öppnas dialogen för att ange formulering.
- Egenskapsbestämmelser utökade med möjlighet att ange Syfte med planen. Syfte finns även redovisad som separat kolumn i legenden (Planbestämmelser).
- Lagstiftning inskriven till varje bestämmelse, visas i formulär.
4.- Ny legend-mall (2018).
5.- Nytt filter för sökning av bestämmelsekod i beteckningskatalogen.
6.- Utökat linjebibliotek – flera alternativ för ex utfarts- och stängsel- förbudslinje när det gäller allmänplats eller kvarters-mark.
7.- Kontroll av topologi vid koppling av områden med bestämmelser utförs automatiskt. 
8.-Ny XML-export, exporterar all planinformation, enligt SIS standard för digitalt överföringsformat.
Exporterar planinformation, gränser, områden med användnings-, egenskaps- och administrativa bestämmelser.
9.-Ny XML-Import, importerar planinformation, enligt SIS standard för digitalt överföringsformat.
Med xml-export och import kan vi enkelt utbyta information mellan olika IT-system. 
10.- Oracle export, ny modell vid export – Topologinivå- - 2018.

Fullständiga Release notes här