Novapoint Brukermøte 2017

Del med Tillit

Sundvolden Hotel, 9. - 11. mai 2017

Å dele kunnskap og ideer tøyer grensene for både individ og organisasjon. Ikke alle føler seg komfortabel med å dele sin viten. Men uten åpenhet og tillit kommer ikke BA-bransjen i mål.

Tillit er avgjørende for å oppnå og dele resultater av BIM: Tillit i delingen av modelldata i alle ledd og faser. Tillit i samspillet mellom alle utførende. Og tillit i bruken av verktøy og metoder.

Årets Novapoint Brukermøte retter fokus mot planlegging, samhandling, byggbarhet, samtidig prosjektering og forvaltning.

Les mer om årets fagkonferanse >>