Novapoint 20 FP6: Gir bedre håndtering av forurenset masse

Takket være samarbeidet mellom Bane NOR, Rambøll og Sweco, i tilknytning til Bane NORs InterCity Dovrebanen-prosjekt, er det nå lagt inn muligheter i Novapoint til å registrere blant annet tilstandsklasser i henhold til Miljødirektoratets 2553/2009 og informasjon om syredannende berg- og løsmasser, for å visualisere forurenset masse på en intuitiv måte. Det gjør det mye lettere å ta hensyn til forurensede masser i prosjekter hvor alle fag jobber i samme 3D modell.

Programvareutvikling gir som kjent best mulig resultat i samarbeid med brukerne. Slik er det også i Trimble. Så, da Rambøll og Sweco så behovet for utvikling av ny miljøfunksjonalitet i Novapoint GeoSuite var det en vinn-vinn-situasjon:

 

Felles modellkrav

– I InterCity Dovrebanen-prosjektet er det en ambisjon om at alle fag skal levere informasjon som er styrende i prosjektet til en felles prosjektmodell og Bane NOR har vært en stor pådriver for denne utviklingen i sine prosjekter, innleder Eva Aakre som er rådgivernes fagansvarlig for forurenset grunn og vann i InterCity Dovrebanen-prosjektet. – Sammen med Sweco, så vi et behov for flere tilleggsfunksjoner i Novapoint for å kunne levere grunndata til prosjektmodellen på en enkel måte, basert på eksisterende arbeidsmetoder og med mål om å redusere muligheter for feil i dataflyten.

 

Forenkler dataflyten

– Metoden for å fremstille miljøtekniske undersøkelser og konklusjoner i GeoSuite ble fremhevet av en av våre tekniske tegnere, Brage Viken. I GeoSuite har det lenge eksistert muligheter for å vise data om grunnforurensning, fortsetter Eva Aakre. – Løsningen krevde imidlertid at Trimble forbedret programvaren for å kunne importere og visualisere grunndata i prosjektmodellen på en enklere måte.

 

Ny wizard-løsning

Dette har så Rambøll og Sweco bidratt sterkt til utviklingen av. Resultatet er blitt en enkel wizard-løsning for import av miljødata i Novapoint GeoSuite og en ny tegneregel i Novapoint Basis. Dermed kan grunnforholdsdata tegnes og visualiseres på riktig måte, samt med fargekoder som representerer tilstandsklasser og klassenavn, f.eks. tilstandsklasse 4 i henhold til Miljødirektoratets TA2553/2009, syredannende potensial eller farlig avfall.

 

Nyttig verktøy

– I praksis er det blitt et verktøy der vi nå raskt kan se punktene hvor inngrep i grunnen kommer i konflikt med forurensede masser, poengterer Eva Aakre i Rambøll. – I tillegg vil det være mulig å triangulere mellom registrerte punkter for å volumberegne differensierte typer av forurenset masse, noe som også kan benyttes videre til kostnadsestimering, avslutter hun.