Quadri Easy Access ger alla möjlighet att ta del av en Quadrimodell och kommunicera med andra projektdeltagare. Det enda som behövs är ett Trimble ID och tillgång till internet. Med hjälp av Quadri Easy Access kan alla följa med i vad som händer i projektet genom 3D-vyer, kartor och modellkommentarer. Genom att titta i Quadri Easy Access ser man i realtid vem som delar data till den gemensamma modellen. Quadri Easy Access fungerar givetvis på smarta mobiltelefoner och surfplattor. 

På din egen startsida för Quadri Easy Access får du översikt över vilka modeller du har tillgång till och var de finns.

Modellkommentar (Topics)  är ett mycket användbart verktyg för kommunikation och dokumentation av utfört arbete, granskning och beslut i projektet. Alla kommentarer kopplas till den plats i modellen de berör och man kan sätta olika status, etiketter och prioriteter. Allt visas med tydliga symboler och färger direkt i modellen.

 

Modellkommentarer underlättar kommunikation och dokumentation av exempelvis granskning och beslut som tas i projektet.
 

Modellkommentarerna visas med tydliga symboler och färger - direkt i modellen.

 

 

FAQ

Hur administreras Quadri Easy Access på mitt företag?
På varje företag som har Quadri finns  det en eller flera personer är adminstratörer för Quadri Easy Access.
Läs mer om hur administrationen fungerar här >>.

Hur får jag tillgång till Quadri Easy Access?
Skapa ett Trimble ID genom att följa instruktioner här >>.
Tala om för den som är ansvarig för Quadrimodellen att du har ett Trimble ID och önkar tillgång till modellen via Quadri Easy Access.

Hur kommer kommer jag igång?
Den person som är administratör för Quadrimodellen ger dig tillgång till modellen via Quadri Easy Access. Du får sedan ett mail med besked om att du lagts till i ett projekt och kan klicka på en länk i mailet. Vill du redan nu se din Quadri Easy Access sida kan du gå in här >>

Vad är det för skillnad på Quadri och Quadri Easy Access?
Jobbar du med Quadri har du full tillgång till allt innehåll i modellen och kan även editera, och skapa nya saker i modellen.
Via Quadri Easy Access kan du enbart titta, mäta och kommentera i modellen, samt följa arbetet med att bygga upp modellen.

Men om jag vill ha tillgång både till Quadri Easy Access och Quadri?
Vill du även kunna skapa saker i modellen så behöver en licens på Quadri, en så kallad Quadri slot.