Other News

Sommer - Nyheter - Brukerstøtte stengt

22-06-2020

Etter tre helt annerledes måneder, begynner nå enkelte ting å komme mer tilbake til normalen. Det har skjedd mye i perioden siden vi alle forsvant på hjemmekontor. Vi har lansert Quadri 2020 og Novapoint 2020. Vi har laget helt nye nettsider for Quadri og en helt ny produktpakke, Business Premium plan for Quadri.

More
Product Updates

Nya namn – samma funktionalitet

04-06-2020

I samband med lanseringen av nya Quadri sker även förändringar i Quadri och Novapoint

More
Product Updates

Nye navne – samme kendte funktionalitet

03-06-2020

Lanceringen af nye Quadri introducerer enkelte ændringer for produkterne Quadri og Novapoint

More
Product Updates

New names, same well-known functionality

03-06-2020

With the new release of Quadri there are changes being done to the existing products, but even though the names are different the functionality is still available. 
 

More
Product Updates

Nye navn - samme, kjente funksjonalitet

03-06-2020

Lanseringen av nye Quadri introduserer enkelte endringer for produktene Quadri og Novapoint

More
Press Releases

Trimble introduce Quadri, the next level technology for infrastructure

19-05-2020

Trimble introduces the next level technology for infrastructure with Quadri. The solution provides you with a unique common data environment platform for infrastructure, for the European market. Quadri was initially launched in 2013, but has been redesigned with new unique opportunities.
 

More
Product Updates

NEXT-LEVEL technology for infrastructure projects

04-05-2020

Integrating processes, people and information

More
Other News

Smart flyt av informasjon om transportinfrastruktur (SmartFlow)

29-04-2020

I samarbeid med Triona, Svensk Byggtjänst, Rambøll, Statens vegvesen og svenske Trafikverket, vil Trimble til høsten starte et felles prosjekt for å utvikle prosesser og en

innovativ teknisk løsning for å automatisere informasjonsflyt for transportinfrastruktur.
 

More
Other News

Smart flöde av tillgångsinformation för transportinfrastrukturen (SmartFlow)

29-04-2020

Trimble kommer i höst, tillsammans med Triona, Svensk Byggtjänst, Ramboll, Trafikverket och norska Statens Vegvesen, att påbörja ett gemensamt projekt för att utveckla och demonstrera processer och en innovativ teknisk lösning för att möjliggöra automatiserade, effektiva och öppna informationsflöden för data avseende transportinfrastruktur.

 

"Projektet vill utveckla en teknisk lösning och demonstrera processer som stödjer ett obrutet, effektivt och i största möjliga mån automatiserat dataflöde. Lösningen som tas fram av projektet ska visa hur information kan distribueras mellan aktörerna." 

More
Other News

Trimble blir underleverantör i nytt ramavtal med Trafikverket

26-02-2020

Trafikverket har genomfört en ny ramavtalsupphandling för kompetens om strukturer, standarder och hantering av digital anläggningsinformation.  Triona är en av de tre leverantörer som tilldelats avtal. Trimble och BIMPRO är med som underleverantörer i Trionas avtal. 

More