NCC gör succé med BIM-baserad totalentreprenad

NCC bygger ut Svealandsbanan med dubbelspår på sträckan Strängnäs-Härad. Tät samverkan med projektören och strategiskt nyttjande av digitala BIM-modeller från tidigt skede har medfört ett smidigt och effektivt projekt.

 

Illustration/grafik från Trafikverket.se.

NCC är på väg att slutföra 8,5 kilometer dubbelspår, tre kilometer bergtunnel och nio broar på uppdrag från Trafikverket. ÅF i Jönköping har projekterat anläggningen med Trimbles verktyg Novapoint och Quadri och NCC har byggt med  modellerna som underlag. Allt skall vara färdigt sommaren 2018.

Daniel Ring på NCC:s avdelning för stora projekt har varit mätchef för projektet sedan starten 2014:

– Jag var egentligen med innan projektet började, avslöjar han. – I anbudsskedet var jag bland annat med om att göra mängdberäkningar för schaktarbetet.

BIM nödvändigt
– Det har blivit allt vanligare med totalentreprenader hos NCC, och det kräver tät samverkan mellan parterna i projektet redan från början. Projektering och bygghandling görs nu så att säga samtidigt, berättar Ring. 

– BIM underlättar kommunikationen mycket genom hela processen. Man får ett närmare och kvalitativt säkrare samarbete mellan aktörerna. Modellen gör det framförallt mycket lättare för oss att få tillgång till byggdata och ritningar som för projektet framåt. I en totalentreprenad är det absolut nödvändigt att ha ett sådant samarbete.

– I denna entreprenad är det ÅF som levererar en komplett Quadrimodell av projektet som underlag för oss att bygga efter. I regel exporterar ÅF data som bygghandling, men jag själv kan också gå in och hämta mätdata i modellen. Detta är ett tidsbesparande sätt att jobba på.

Läs mer om projektet och se Trafikverkets presentation av projektet nedan!

 

Smidigt verktyg
– Detta är första gången som jag använder Quadri, men jag har jobbat mycket med Novapoint och dess vägmodeller tidigare, fortsätter Daniel Ring. 

– Framförallt gör modellen det väldigt enkelt att gå in och fördjupa sig i projekteringen, och då se att jag får samma resultat på min sida. Det är kanske den största skillnaden mot traditionellt jobb, och det är till stor fördel. Jag ser det som projektören ser och vi kan prata och diskutera runt samma sak. Möjligheten att själv kunna hämta mätdata från modellen gör att det blir väldigt smidigt för mig att exportera just precis det jag är intresserad av. 

– Denna flexibilitet i att se och förstå hela projektet, och hur det fortskrider inom alla teknikområden är till jättestor nytta. Det är lätt att hitta de olika teknikområdena i modellen berättar Ring. 

– Givetvis är det inte alltid så att data stämmer till hundra procent i exporten så då och då måste jag in och korrigera manuellt, men fördelarna överskuggar absolut nackdelarna. Jag räknar med att detta ordnar sig i nya programversioner, det kommer ju löpande uppdateringar. 

Tydliggör och effektiviserar
– När jag själv kan gå in i Quadrimodellen blir det betydligt enklare för mig att se hur saker och ting hänger ihop och det är mycket lättare att plocka ut riktiga mätdata. I andra fall kan det vara mycket diskussion med projektören om vilken data man är intresserad av, och hur den skall se ut. När jag själv kan hämta det jag behöver, när jag behöver det, blir det väldigt effektivt. Alla teknikområden är inkluderade i modellen; järnväg, väg, VA, markarbeten, torgytor, murar, perronger… Det är en mycket detaljerad modell som vi arbetar med, understryker Daniel Ring. 

– I övrigt är hela järnvägen bra visualiserad i Novapoint, men allt är inte lika detaljerat förstås. Det finns broar och byggnader som inte behöver visas med lika hög detaljeringsgrad.  Vi ser emellertid fram emot att Trimble fixar möjligheten att ta in SketchUp-modeller i Quadri. Då kan vi själva göra enkla modeller av specifika objekt för att få en ännu bättre modell, fortsätter han.

Förbättrar resultatet
– Modellen används även vid olika möten för att diskutera problem och utmaningar i projektet. På projekteringsmöten tillsammans med beställare är modellen ett utmärkt visualiseringsverktyg för att uppnå god kommunikation, diskussion och konsensus.

– Vidare gör också modellen det mycket lättare att upptäcka och korrigera tvärdisciplinära kollisioner och projekteringskonflikter i ett tidigt skede. Därmed kan man undgå att att bygga fel på arbetsplatsen. 

Klart sommaren 2018
Status i skrivande stund (april 2017) är att sträckningen västerut från tunneln i stort sett är färdig. Det är också de flesta stora schakter och broar. Det kvarstår emellertid en del i den 2,9 km långa tunneln och anslutningar till den. Det är det stora fokuset just nu. Allt skall som sagt vara färdigt i juni 2018.