Möjlighetsanalysen går framåt

Då vi förstår värdet av att tidigt kunna identifiera den optimala korridoren för projekt har vi de senaste åren haft stor fokus på utveckling och förbättring av den nya, nära integrationen mellan Quadri och Quantm. I linje med detta har vi därför beslutat att från och med 2022 så kommer alla Quadri (Business Premium) användare få Quantm Corridor (50 km) kostnadsfritt. Detta betyder att från och med nu har både nya och existerande Quadri (Business Premium) användare fri tillgång till Quantm Corridor.

[WEBINAR] 29. MARS KL.11 - ANMÄLAN DIG

Hitta, validera och jämföra optimala korridorer för väg- och järnvägsprojekt

Genom att använda Quadri och Quantm Corridor tillsammans sparar du tid i den tidiga fasen av ett projekt. Baserat på din indata kan du enkelt identifiera områden som bör undvikas samt optimala områden att gå vidare med.