Intuitivt kostnadsestimering verktøy er nå tilkoblet Quadri

Quadri kobles nå til Trimble Quest, en ny og moderne skybasert plattform til beregning av prosjektkostnader og budsjett i byggefasen.

 

Du kan nå koble sammen 3D-modellen i Quadri med din kostnadsberegning i Trimble Quest. 
Du sender prosjekterte mengder over til Quest, beregner prosjektkostnader som budsjett og tilbudsgrunnlag, og sender det tilbake til modellen i Quadri.

Les mer om kostnadsberegning med Trimble Quest