Del av Trafikverkets skräddarsydda lösning “ANDA”, snart klar

Trimble och Triona utvecklar en ny lösning för att hantera data om transportnätet åt Trafikverket. Lösningen är en viktig del av det stora ANDA-projektet, som nu är i slutfasen. ANDA är en omfattande effektivitetsåtgärd i Trafikverkets BIM-strategi. I december 2015 valdes Trimble (fd Vianova Systems) och Triona som systemleverantörer till den del av ANDA som hanterar det svenska väg- och järnvägsnätet.

Ambitiös lösning


ANDA kräver i grunden att all information om varje enskild del av Trafikverkets anläggningar skall vara tillgänglig och användbar genom hela livscykeln. Detta ställer krav på en flexibel, öppen och modern IT-lösning, som framförallt måste kunna hantera flera olika dataformat och objektbaserad modelldata.
ANDA kommer i praktiken att integrera all den data som Trafikverket producerar under planering, projektering, byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar. Datan som hanteras beskriver anläggningens funktion, utformning, status, läge samt relationer till andra anläggningar. Idag hanteras motsvarande data av ca 40 IT-system utspridda i Trafikverkets organisation.

Komplex systemarkitektur


“ANDA är en komplex och omfattande lösning för att möta alla behov”, säger Geir Andersen, Trimbles projektledare för ANDA. “För att säkerställa ett gott och konsekvent dataflöde används en unik systemarkitektur. All datakommunikation går genom en särskild informationshub och ett unikt integrationsgränssnitt. Även den nya transportnätslösning vi utvecklar använder denna arkitektur.”
Systemet bygger på Trionas serverplattform Transport Network Engine (TNE) och Trimbles Transport Network Toolset (TNT) - det senare baserat på Trimbles BIM-verktyg Novapoint och Quadri.
Denna kombinerade lösning för att hantera transportnätet ersätter Trafikverkets  existerande system och adderar ny funktionalitet.

Avancerade verktyg för redigering


“Vår del av transportnätslösningen består av klientsidan och är i grunden ett modellbaserat, visuellt verktyg för användaren. Klienten innehåller funktionalitet för att editera modelldatabaser för att säkerställa ett effektivt arbete med uppdatering och ajourhållning av transportnätet”, förklarar Andersen. “Med andra ord; verktyg både för att skapa ny data och hantera existerande information om väg- och järnvägsnätet. Användarna kommer huvudsakligen vara Trafikverkets egen personal  med ansvar för drift och underhåll.”


Målinriktad utveckling

“Vår utveckling av TNT utgår från erfarenheter vi samlat på oss under liknande projekt i Norden”, fortsätter Geir. “I Norge har vi varit en av huvudaktörerna i att ta fram den nationella vägdatabanken (NVDB), under många år. Både på klient- och databassidan har vi varit med i utvecklingen. NVDB är en Quadribaserad databas med detaljerad information om landets vägar, och används dagligen vid planering, utförande av drift och underhåll på vägnätet.  Under senare år har vi också varit involverade i moderniseringen av en liknande databas hos Trafikverket i Sverige.

Geir Andersen, projektledare, Trimble
Geir Andersen, projektledare, Trimble

Bygger på ISO-standard


Trimbles TNT-lösning är en generisk plattform som kan konfigureras och anpassas för användning för olika typer av nätverk där data lagras i noder och länkar. >TNT följer ISO-standarder för hur modellen byggs upp, lagras och fungerar.  Quadri bygger på en avancerad version av denna datamodell och stödjer därför alla transportnätverk med nod-länk struktur.

Snart klart


I ANDA-projektet har Trimble utvecklat en anpassad version av TNT för att möta de krav som Trafikverket ställer.
“Efter en intensiv utvecklingsprocess som pågick ett par månader, levererade vi den första versionen av lösningen i september 2016, helt enligt plan och utan anmärkningar från Trafikverket”, säger Geir Andersen.
Hela systemet skall göras klart och levereras under sommaren 2017.


Jernbaneverket och Kystverket


I sammanhanget kan också nämnas att Trimble och Triona har kontrakt på liknande nätverkslösningar med Bane NOR (tidigare Jernbaneverket) och Kystverket (Norska motsvarigheten till Sjöfartsverket).