Checklista vid totalentreprenad

I och med Trafikverkets krav på BIM ser förfrågningsunderlagen ut på ett nytt sätt. Detta ställer andra krav på hur du som entreprenör måste arbeta för att på ett effektivt sätt få fram en korrekt och trovärdig kalkyl.

Checklista

Vi sammanfattar i checklista, punkter som är viktiga för digsom entreprenör för att du skall lyckas med ditt uppdrag; Räkna hem jobbet och slutföra det i rätt tid till rätt kostnad!
Tipsen vi ger, förutsätter att du som entreprenör använder Trimble Novapoint och Trimble Quadri som plattform i ert projekt både under anbuds- och projekteringsfas. 

Läs dokumentet här: Checklista-totalentreprenad