BIM-suksess handler om helhetlig tilnærming

– Enten du er byggherre, prosjekterende, entreprenør eller til og med verktøyleverandør i samferdselsprosjekter, er det utnyttelsen av BIM i hele livssyklusen som er suksesskriterium nr 1, sier Ryan Kunisch, sjef for Trimbles prosjekterings- og anleggsprogramvare.

– Det å forstå hele prosessen og optimalisere data- og arbeidsflyten gjennom hele prosjektets livsløp er nøkkelen til å oppnå effektive og kvalitetssikre prosjekter, utdyper han.

Kunisch hadde mye på hjertet da han talte og møtte norske kunder på årets Novapoint brukermøte:

 

Norden leder an
– Norden er i tet når det gjelder anleggsprosjektering og spesielt BIM for infrastruktur, berettet Ryan Kunisch. – Før vi bestemte oss for å kjøpe Vianova Systems i 2015 så vi på en rekke sammenlignbare aktører over hele verden. Vianova Systems var den som best matchet oss.

– Vår vurdering av det nordiske markedet er at det er kommet mye lengre enn andre utviklingsmarkeder. Og Norge virker å være topp blant de nordiske landene – mye takket være Statens vegvesen og Vianova Systems som har vært visjonære på dette feltet i 30 år. Tiden og ressursene de har investert i dette har vært svært verdifull.

 

Åpner nye muligheter
– Nå som Vianova Systems er blitt en del av Trimble har den norske virksomheten fått en internasjonal lederrolle i Trimble med hensyn til BIM-verktøy. Norden er faktisk pioner når det gjelder BIM-modenhet og bruk av BIM for infrastruktur. BIM Level 3 er nå svært relevant i nye prosjekter.

– Trimbles tradisjonelle styrke er innen oppmåling og anleggsbygging. Med ekte BIM Level 3 muliggjort med Novapoint og Quadri har vi nå en unik mulighet til å gjøre samhandlingsmodellen tilgjengelig i anleggsprosessen og enda videre.

 

Endringer må til
– Novapoint brukerkonferansen hadde spesielt fokus på hva som trengs for å komme dit. Del med tillit var konferansens mantra. Ikke bare ved hjelp av BIM, men også prosessene og digitaliseringen som trengs i forbindelse med kontrakter, finansiering, anbud, betaling, endringsordrer og andre kontraktsforhold. De er alle helt nødvendige faktorer for å oppnå full adoptering av BIM, hevder Kunisch.

Statsbygg, som er ansvarlig for alle norske offentlige bygg, har utdypet de viktigste hindringene for næringen:

– Til tross for investeringen i BIM har vi ennå ikke klart å oppnå betydelige effektivitetsgevinster, framførte Jan Myhre, direktør for Digibygg, Statsbyggs digitaliseringsinitiativ. – Dette er ikke på grunn av teknologien, men mere fordi vi fortsatt bruker tradisjonelle implementeringsmodeller som ikke er tilpasset digitaliseringen. Vi må gjennomgå alle prosesser og kontraktstyper på nytt. Alt må strømlinjeformes innenfor en ny kontraktsmodell.

 

Kontrakten vinner alltid
– En endring og tilpasning av kontraktsprosessen er avgjørende for å lykkes, tilføyer Kunisch. – BIM fungerer veldig bra, men bare inntil det oppstår uenighet i forhold til det kontraktsmessige. Kontrakten vinner da alltid når en dissens blir til et problem eller tvist.

– Når marginene blir magrere og risikoen høyere gir en tvist aktørene unnskyldning for ikke å adoptere nye filløse eller papirløse prosesser. De kan stole på de gamle kontrakts- og finansieringsmekanismene for å sikre seg. Vi ser det overalt. Det er et globalt problem og en reell utfordring for næringen.

 

Må inkludere hele prosessen
Til tross for sofistikert teknologi og nye fremskritt i alle prosjektfaser er det dessverre fortsatt et gap mellom prosjekterings- og anleggsløsninger, innrømmer Kunisch. Næringen har forsøkt å lukke dette gapet med leverandører og produkter som håndterer deler av prosessen, men dette har så langt bare løst deler av problemet.

– Trimbles unikhet er at vi har en helhetlig visjon for våre bransjeløsninger. Vi samarbeider tett med alle interessenter i bransjen for å forstå deres behov. På den måten forsøker vi å utvikle løsninger som møter disse behovene – både i form av maskinvare og programvare. Vi har alle et ønske om å integrere og optimalisere data- og arbeidsflyten fra begynnelsen til slutten, sier Kunisch.

 

Uovertruffen produktportefølje
Til forskjell fra andre teknologileverandører har Trimble løsninger fra A til Å i hele prosessen. Fordi de eier disse ressursene, og kundene er avhengige av dem, har Trimble et sterkt incitament og en forpliktelse til å integrere løsningene gjennom hele livssyklusen.

 

Klar visjon
– Vår visjon for Trimbles økosystem er at vi alltid skal være en aktiv pådriver for industristandarder og innlemme disse når de kommer, forklarer Ryan Kunisch. – Men standarder har en tendens til å ha mindre ytelse enn spesialsydde formater. Som andre teknologiledere har også Trimbles proprietære løsninger høyere informasjonskvalitet fordi vi kan kontrollere detaljnivået både på skrive- og lesesiden av dataene. På den annen side legger vi stor innsats i åpne standarder, drevet av buildingSMART International og Open Geospatial Consortium. Vi betrakter faktisk åpne standarder for vei og jernbane som enda viktigere enn for bygninger siden sluttresultatet er så viktig for samfunnet.

– Ettersom Trimble har kjøpt opp mange av disse teknologiressursene, men også organisk utviklet en rekke andre, er vårt veikart å konvergere teknologiene fremover. Våre kommende produktgenerasjoner vil være de første som vil gi den komplette erfaringen. Den nåværende generasjonen har tett interoperabilitet innen felles sfærer – eksempelvis anleggsteknikk – i form av samhandling rundt Quadri-modellen som støtter både objekter og prosesser. Hvis du ønsker å dele informasjon med elektro- og VVS-fag for eksempel, vil du kunne bruke Trimble Connect, som er et filbasert system.

 

Bredden er differensiatoren
– Vi jobber virkelig hardt for å utnytte all tilgjengelig teknologi for å fremme samspillet. Dette er en evolusjonær reise, både for Trimble og våre kunder.

– Bredden av vår produktportefølje, kombinert med "kryssbestøvningen" av vår kompetanse på tvers av denne, er definitivt vår konkurransemessige differensiator. Produkt-til-produkt-messig vinner vi selvsagt mange dealer, men vi taper også noen, som andre. Men fra et porteføljeperspektiv er det ingen andre selskaper som har den produktbredden vi har.

 

Allsidig ekspertise
– Fremover tror vi sterkt at de enkelte produktene også begynner å skille seg ut, fordi de kan trekke veksler på kunnskapen i produktbredden. For eksempel når vi legger volumberegninger inn i Novapoint har vi ingeniørkompetansen som jobber med maskinstyring, som forstår hvordan skitne anleggsmasser flyttes. Eller vi kan kalle på vår landmålingskompetanse for å finne ut hvordan punktskyer genereres og bør gjengis eller brukes. Innenfor familien har vi all den kompetansen vi trenger, både innen bygg og anlegg. I våre anleggs- og bygningsvirksomheter har vi speilete porteføljer som dekker hele livssyklusen.

– Vi tror virkelig vi kan designe bedre fordi vi kjenner anleggsbygging, og vi kan bygge bedre fordi vi kjenner prosjektering og engineering.

 

Data-nav veikart
– Ettersom Trimble er involvert i hele prosjektlivssyklusen både for infrastruktur og bygninger, er vi faktisk posisjonert til å forme selve datanavet som dekker alt fra modellobjektdesign til byggeinnhold, forklarer Ryan Kunisch.

– For eksempel har Trimbles SketchUp designverktøy sitt 3D Warehouse, et nettbasert objektlager for automatisert design. Når du modellerer noe i SketchUp så designer du det med ekte, ferdige objekter tilgjengelig i 3D Warehouse. En mye mer effektiv måte å skaffe resultater på.

– Visjonen er å skape et ERP datanavsystem for byggedata, som binder sammen alle interessenter i verdikjeden for å få just-in-time produksjon i massiv skala, slutter Kunisch.