Bedre infrastrukturprojekter med en BIM terrænmodel

For at projektere en ny vej eller jernbane er det i dag afgørende at starte med en optimal terrænmodel af den eksisterende situation for at opnå bedst mulig resultat. Dette har afgørende betydning for både projekterende, entreprenør, bygherre og samfundet. Det handler om at optimere i forhold til tid, penge og kvalitet. Gode terrænmodeller og BIM for infrastruktur er løsningen.

Traditionelt har terrænmodellen ikke altid været prioriteret højt. Normalt har rådgiver benyttet koter fra DSFL filer, medens entreprenøren derudover har lavet sin egen model. Uheldigvis fører dette til muligvis forskellig modeller, og det går udover resultatet.

Nye BIM-krav kræver omstilling

Takket være øgede krav til modeldata fra bygherrer, samt nye BIM-løsninger for infrastruktur, ser fremtiden mere forudsigelig ud. Men den stiller også krav til omstilling. Derfor er det nødvendigt med et meget bedre samarbejde i projektet, noget som forudsætter et entydigt, ansvarligt og fælles modelgrundlag.

Scan Survey er et selskab der har specialiseret sig i at levere detaljerede terrænmodeller til projekter. Selskabet, der har over 25 år på bagen, ser nu et øgende forretningspotentiale gennem mere BIM-projektering og myndighedernes krav til fuldstændige modeleverancer.

Fælles terrænmodel – et must

"Hvis man ikke har en god grundmodel er der en risiko for overraskelser undervejs i projektet" udtaler Jørgen Ravn, grundlægger og teknisk leder i Scan Survey. Selskabet startede i sin tid med traditionel landmåling, men virksomheden arbejder i dag stadig mere med bearbejdning af data fra eksterne leverandører og eksisterende kortdatabaser. Scan Survey bearbejder scannede data fra fly og bil i tillæg til egne målinger.

"Både i den tidlige planlægningsfase og under detailprojektering bør terrænmodellen være bedst mulig for at kunne tage de rigtige beslutninger og undgå problemer" påpeger Ravn. Han fremhæver de norske vej- og banemyndigheder som værende helt i front når det gælder krav til modeleverancer.

Unikt samarbejde med NovapointDCM

Ravn peger specielt på at resultatet af dette er, at alle fagprojekterende nu kan arbejde samtidig mod samme levende datamodel. Dette har ikke været fuldt mulig i infrastrukturprojekter før Vianova Systems for nylig kom med sin nye generation NovapointDCM med den cloudbaserede samarbejdsløsning QuadriDCM.

Jørgen Ravn annoncerer nu at Scan Survey er klar til at levere detaljerede terrænmodeller til QuadriDCM. Selskabet har lavet udviklingsarbejde i et par år for at tilpasse sig NovapointDCM. DCM står i øvrigt for Design, Construction & Maintenance.

Pionerer på området

"NovapointDCM er simpelthen det værktøj vi har drømt om i flere år" fortsætter Ravn. "Værktøjet er stærk på 3D-visualisering og håndterer store datamængder. Det betyder, at når vi har bearbejdet millioner af scannepunkter, kan vi hurtigt se hvad vi har gjort. Vi kan tænde for modellen og lave visuel kvalitetskontrol. Typiske fejl i datagrundlaget opdages hurtigt".

Scan Survey er pioner i denne sammenhæng og har arbejdet med NovapointDCM i betaversion siden 2010.

Bedre modeller – bedre resultat

"Vi har endnu ikke opnået at kvæle systemet på grund af datamængder", påpeger Ravn. "Vi har gjort et betydeligy udviklingsarbejde for at levere TIN-model til NovapointDCM sådan at kortinformationen udnyttes optimalt. Først og fremmest ved at bearbejde informayionen og reducere datamængden, samtidig med at kvaliteten på terrænmodellen bevares".

TIN-metoden kræver mere beregningstid end rutenetsmodellen, men giver til gengæld de detaljer man har brug for.

"Dette indebærer måske 20% mere databearbejdning, men denne investering får projektet stærkt igen eftersom det giver et meget bedre grundlag at projektere på", mener Ravn.

Rige modeller – ”små” datamængder

"Noget, der er vældig interessant med NovapointDCM er at vi nu klarer at kombinere egenskaberne, der ligger i kortet med modelleringen. Vi får eksempelvis skovområder og andre entydige terrænflader med ind i 3D-modellen, inklusiv beskrivelser og værdier. I tillæg kan vi angive metadata og kvaliteten på data, angivet på den enkelte flade".

For at reducere punktmængden efter laserscanning udfører Scan Survey også flere tiltag for at reducere datamængden.

Et konkret eksempel på resultatet er en helikopterscanning af en 40 km lang og 2-3 km bred terrænkorridor, med 400m bred zone. Fra en oprindelig punktsky på en halv milliard punkter blev modellen ændret til 20.000 detaljerede flader. En datamængde på 25GB blev reduceret til 400MB samtidig med at kvaliteten på modellen blev bevaret.

Sømløst og sporbart

"NovapointDCM tager vare på alt", roser Ravn. "Projektingeniøren kan dermed se hvad Scan Survey har gjort med terrænmodellen. Der ligger god sporbarhed i systemet med information om standardafvigelse og punktreduktion på den enkelte flade".

Scan Survey mener terrænmodellering fra flere kilder er kommet for at blive og vil blive brugt i endda større omfang fremover.

"Vores styrke er at vi sætter det hele sammen til en sømløs model, siger Jørgen Ravn. "Fagingeniørerne skal ikke bruge tid på at sætte data sammen fra landmåling, fly- og bilscanning. De er betalt for at projektere".

Samarbejde via cloud

"Foruden visuel kontrol og stor reduktion af datamængden får vi mange objektegenskaber med i købet" fremhæver civilingeniør Are Jo Næss i Scan Survey. Han og kollega Olav Røer Ellefsen har lavet terrænmodellen for projektet Ring 3 Ulvensplitten i Oslo og har der brugt NovapointDCM Beta i længere tid. I projektet har de også ansvar for at modeldataene bliver lagt op på nettet og at de til sidst ender med en ”as-built”-model.

"Det har fungeret rigtig godt", siger Næss. "Alle får de nødvendige adgangsrettigheder og altid nyeste version at arbejde med. Det giver et vældig godt system i forhold til revisioner og sporbarhed. En stor fordel, siger han.

Giver konkurrencefordele

"Modellen bliver sømløs og levende", understreger Ravn. "Alle fag bliver inkluderet og altid opdateret i modellen. Og alle faggrupper kan se, hvad de andre gør".

Ravn ser for sig at fremtidige infrastrukturprojekter vil kræve stadig bedre datagrundlag efterhånden som man ser nytteværdien i BIM, NovapointDCM og nye modelkrav fra ansvarlige myndigheder. Han mener derfor at behovet for deres tjenester kun vil øges fremover.

"De første som kaster sig over NovapointDCM vil få en markedsfordel", hævder han. "Det vil koste lidt i form af energi og indsats i starten, men det vil hurtigt svare sig. Vi er allerede der", slutter Jørgen Ravn i Scan Survey.

Se den originale artikel på norsk her:  http://www.bygg.no/2013/06/107935.0