Trimble och Triona vinner ytterligare ett kontrakt inom järnväg

Triona har tillsammans med Trimble vunnit ett kontraktet för att leverera ett nytt system för hantering av trafikrelaterad sträckningsinformation för norska Jernbeneverket. Leveransen omfattar produkterna Triona TNE och Trimble Novapoint samt en ny webblösning. 

Trafikbaserad sträckningsinformation är en del av Jernbaneverkets projekt Operativ trafikinformation (OTI) som startades i januari 2008. Syftet är att effektivisera arbetet i två av Jernbaneverkets huvudprocesser: Fördelning av infrastrukturkapacitet och styrning av trafik. 

I denna leverans kommer det att skapas ett nytt system som hanterar all trafikrelaterad sträckningsinformation som är relevant för tågdriften. Systemet kommer att bli en central databas för andra system och användare. 

Lösningen realiseras genom att använda Trionas Transport Network Engine (TNE) som central datakälla och Trimble Novapoint för uppdatering av Järnvägsnätet med tillhörande infrastrukturdata. Leveransen omfattar också en ny webblösning med presentation av relevant data, där kartvisning kommer att vara en central del. 

I och med att Trimble Novapoint är en viktig del av lösningen stärker vi vår redan goda position inom järnvägsområdet  och förstärker ytterligare vårt goda samarbete med Triona, säger Idar Kirkhorn, ansvarig för Trimbles infrastrukturdivision i Norden. 

BILDTEXT: Rune Dragsnes, VD Triona AS, och Bjørn Kristiansen, trafikkdirektör Jernbaneverket, signerar avtalet.