Planleggingsmesteren av infrastruktur

30 års brennende interesse for planleggingsfaget gjør nå at unik tid/sted- planlegging kan føre til bedre Ringeriksbane- og Rogfast-prosjekter – v.hj.a. Norconsults rådgivernestor Vilhelm Darius Nilsen og Trimbles planleggingsverktøy TILOS.

– Muligheten til å kombinere tid og anleggssted i ett grafisk tid/sted-diagram gjør nemlig at man får en ny dimensjon i planleggingen, forklarer Nilsen. – Følgelig får man opp alternativer veldig fort og kan ta beslutninger mye tidligere i prosessen, noe som gjør at man tidlig får et utrolig godt innblikk i gjennomførbarheten. Det er svært verdifullt.

Begeistrer

Det er ikke bare Vilhelm Darius Nilsen med sin 30 års prosjekterfaring som har latt seg begeistre av TILOS. Også byggherrene Jernbaneverket og Statens vegvesen har sett seg tjent med at verktøyet brukes i planleggingen av sine kjempestore prosjekter – takket være Nilsens nysgjerrighet og overbevisning.

Men hva har 30 års planleggingserfaring og TILOS til felles?

– Jo lineær programmering, hevder Nilsen, som egentlig for lengst har gått av med pensjon. Men han elsker å jobbe med dette, så han tar på seg oppdrag hele tiden. Den aktive pensjonisten (70) har stort sett hele karrieren jobbet i prosjekter; med planlegging, usikkerhetsanalyser og studier mm.

TILOS screenshot

Bedre planleggingsmåte

– Lineær programmering er ikke noe nytt, fortsetter han. – Teknikken som TILOS benytter seg av, var i lærebøkene allerede da jeg ble ingeniør. Så da fagansvarlige på Ringeriksbaneprosjektet og jeg ble introdusert for TILOS i fjor sommer forstod vi med en gang potensialet i verktøyet. Vi mente begge at dette måtte være en bedre måte å planlegge på.

Nilsen & co var da i gang med å lage fremdriftsplaner for hele det kombinerte vei- og jernbaneprosjektet.

– Vi hadde allerede begynt med MS Project for å få opp Gantt tidsdiagrammer, men da vi fikk muligheten til å importere disse i TILOS gikk vi fort over til dette, sier han.

Jernbanetunnelen fra Jong til Sundvolden var delprosjektet det ble startet med.

– Det ga såpass gode resultater at Jernbaneverket ble veldig begeistret, på tross av at vi hadde dårlig tid og jeg måtte lære meg programmet selv. Dessverre hadde det nettopp gått et kurs og vi kunne ikke vente på neste. Heldigvis har jeg fått veldig god hjelp fra Trimble når jeg har stått fast, tilføyer Nilsen.

Alt-i-ett-verktøy

TILOS, som står for Time Location System, er utviklet spesielt for lineære byggeprosjekter, typisk infrastrukturprosjekter. Verktøyet gjør det mulig å slå sammen Gantt tidsplaner, anleggsplaner, profiler, høyder, masseuttak, skalaer, histogrammer mm – og kombinere dem i ett tid/sted-basert superdiagram der du får full oversikt over prosjektet.

Tid/sted-diagrammet lager en visuell sammenheng mellom planen og hva som produseres på anlegget. Man får alt i ett skjermbilde der man ser aktivitetsavhengigheter og -begrensninger i byggeprosessen, samt se om det er overlapp eller konflikter mellom aktivitetene.

Klarhet skaper tillit

– Det som er den tydelige fordelen er at man ser klart på kartet hvor man går inn i tverrslag og hvor man jobber, skildrer Vilhelm Darius Nilsen og viser til jernbanetunellplanen i TILOS. – Det er så mye enklere å optimalisere planen når man ser hastigheten på det arbeidet som gjøres. Man får også den nye dimensjonen at man samtidig ser det i terrenget. Når man går inn i forskjellige tverrslag ser man hvor og når de møtes og hva som kan gjøres for å speede opp hastigheten.

– Visualiseringen og klarheten av prosjektet; alt blir mer tydelig og forståelig. Det gjør det mye enklere å få en rask oversikt og gir samtidig større trygghet og tillit til planen.

Visualisering forenkler

– Vi prøvde å beregne punktene der tverrslag skulle møtes i MS Project også, fortsetter han. – Det ble mye mer komplisert og man mister lett oversikten. Her får man alt direkte ved å legge det inn grafisk. I tillegg får man fordelen av å se hvor man er i kartet, og i tverrprofilen hvor det ligger i terrenget.

– Profilen synliggjør også grunnforholdene veldig tydelig: Er det vanskelig fjell ser man dette i fargen rød, er den gul er det bedre forhold, og er den grønn er det gode forhold.

– For øvrig er masseuttak veldig greit å visualisere i TILOS. Man får eksakte masseuttak og ser i form av histogrammer hvordan uttakene forholder seg fra måned til måned. Man kan også filtrere og se hvor og hvor mye det produseres i hovedtunnel, rømningstunnel eller tverrslag.

Besparelser?

– Det er nok ingen i prosjektet som forventer direkte kostnadsreduksjoner på grunn av TILOS. Det vil være å ta for hardt i. Men som kjent det er mange måter å gripe an et utbyggingsprosjekt på. Det er et stort potensial for å spare tid. Metodikk og beslutningsgrunnlag er alfa og omega.

– Her kan man kjapt synliggjøre, dokumentere og vurdere alternativene opp mot hverandre, og dermed komme i gang fortere. Det kan fort innebære penger spart. Uten dette verktøyet ville i alle fall beslutningsprosessen vært mye tyngre, hevder Nilsen.

– I alle slike prosjekter er det nok av folk som har meninger om saker og ting. Her dokumenteres og presenteres planen på en enkel og troverdig måte, noe som kan innebære at ting kan gjøres raskere og mer sikkert. Underveis kan man i tillegg vurdere bedre konsekvensene av å gjøre det på den ene eller andre måten.

– Ser man en fremdriftsplan i et Gantt-diagram har man problemer med å si når man skal være ferdig med en jobb og når man kan starte opp neste. I TILOS ser man forholdet direkte.

Ja takk, begge deler

– MS Project vil nok ikke bli lagt på hylla, men vil være utfyllende i forhold til TILOS, tror Nilsen. – TILOS er et overlegent analyseverktøy, men mange som er vant med Gantt-diagrammer i gjennomføringsfasen vil kanskje fortsette med det. Det kommer an på hvilket ståsted man har og hvordan verktøyene brukes. De har hver sine styrker og kan fint samvirke.

– Jeg tror også entreprenøren med stor fordel kan bruke TILOS, fremhever Nilsen. – De kan legge inn ressurser i større grad enn det vi gjør. Vi ser på fysisk gjennomførbarhet, entreprenøren må fremskaffe de ressursene som trengs. Eksempelvis for å håndtere masseuttakene vi har synliggjort.

Ny dimensjon i planleggingen

– TILOS får som sagt inn en ny dimensjon i planene og synliggjør at man kan jobbe på flere steder samtidig, med litt forskyvning. Man ser veldig fort jobbkollisjoner og hvordan man skal unngå dem.

– Det kunne ha fått helt andre konsekvenser for prosjektet om vi ikke hadde hatt TILOS til å vurdere alternativene. Verktøyet er ypperlig til å kommunisere med og få kontroll på fremdriften, slutter Vilhelm Darius Nilsen.

 

NB! Etter at Nilsen fikk Jernbaneverket med på å bruke TILOS har han også presentert og lært opp både Statens vegvesen-folk og sine yngre Norconsult-kolleger i verktøyet.

Ja, slike pensjonister vil gamle – og unge – Norge ha!