Novapoint sentral i Triona-avtale med Kystverket

Trimble Novapoint inngår i et nytt system for vedlikehold og presentasjon av farledsdata som Triona skal lage for Kystverket.

Triona vant konkurransen om å levere den komplette løsningen til Kystverket. Løsningen er basert på et samspill mellom Trionas nye versjon av Transport Network Engine (TNE), GeoServer for presentasjon av farledsdata i eksisterende webløsning, og Trimble Novapoint for vedlikehold av farledsdata.

– Det at Novapoint er en viktig faktor i løsningen befester vår posisjon også innen sjøfartsinfrastruktur og forsterker ytterligere vårt gode samarbeid med Triona, sier Idar Kirkhorn, Business Area Director i Trimble i Skandinavia.

Trionas Transport Network Engine (TNE) er en plattform som håndterer data om transportinfrastrukturnettverk og all tilknyttet informasjon om hendelser og utstyr. Ajourholdet kan nå utføres i Novapoint, Trimbles BIM-verktøy for modellering av infrastruktur. TNE 3.0 knytter dermed sammen BIM og GIS.

Tidligere har også svenske Trafikverket valgt å innføre TNE og Novapoint som ledd i sitt nye system ANDA.