Product Updates

Ny oppdatering i Novapoint og Quadri

24-04-2017

Nye Novapoint 20.00 FP3, Novapoint 20.05 FP3 og Quadri 2.0 FP3 innebærer først og fremst en mengde oppdateringer og feilrettinger som gir bedre stabilitet og pålitelighet. Men versjonen har også noen funksjonsforbedringer som er vel verdt å merke seg, i Basis, VA, Veg og Tunnel. VA har blant annet fått et løft som gir deg raskere modellering av drenering langs veg og jernbane.

More
Product Updates

New update in Novapoint and Quadri

24-04-2017

Novapoint 20.00 FP3, Novapoint 20.05 FP3 and Quadri 2.0 FP3 include several highly requested functional and usability enhancements within Base, Water and Sewer, Road and Tunnel, resulting in better performance and time saving. We are also delivering many updates and bug fixes, providing significantly better functional stability. 

More
Other News

Begrenset support i påsken

07-04-2017

10.-17. april er det begrenset support på Novapoint. Ved henvendelser vedrørende Quadri, vennligst send mail til support@novapoint.com

More
Other News

Limited support during Easter

07-04-2017

Between the 10th and 17th of April support for Novapoint will be limited. Inquires regarding Quadri can be directed to support@novapoint.com

More
Other News

Del av Trafikverkets skräddarsydda lösning “ANDA”, snart klar

21-02-2017

Trimble och Triona utvecklar en ny lösning för att hantera data om transportnätet åt Trafikverket. Lösningen är en viktig del av det stora ANDA-projektet, som nu är i slutfasen. ANDA är en omfattande effektivitetsåtgärd i Trafikverkets BIM-strategi. I december 2015 valdes Trimble (fd Vianova Systems) och Triona som systemleverantörer till den del av ANDA som hanterar det svenska väg- och järnvägsnätet.

More
Other News

Novapoint Brukermøte 2017

16-02-2017

Del med Tillit

Sundvolden Hotel, 9. - 11. mai 2017

More
Press Releases

Trimble boosts Scandinavian transport authorities

10-02-2017

Trimble, together with Triona, is developing model-based transport network solutions for all of the Norwegian Road, Rail and Coastal Administrations, as well as the Swedish Transport Administration.

More
Press Releases

Utvikler nye trafikknettløsninger for norske og svenske samferdselsmyndigheter

08-02-2017

Trimble og Triona er i ferd med å lage fremtidens forvaltningsløsninger for både Statens vegvesen, Bane NOR (tidl. Jernbaneverket) og Kystverket – samt det altomfattende Trafikverket i Sverige.

More
Other News

Checklista vid totalentreprenad

26-01-2017

I och med Trafikverkets krav på BIM ser förfrågningsunderlagen ut på ett nytt sätt. Detta ställer andra krav på hur du som entreprenör måste arbeta för att på ett effektivt sätt få fram en korrekt och trovärdig kalkyl.

More
Other News

Trimble Quadri - Utnyttja datorns fulla kapacitet, projektera i molnet!

26-01-2017

 

Det kan upplevas att det tar lång tid att öppna ett stort projekt eller beräkna en vägmodell som har en stor laserscanning som beräkningsunderlag. En orsak kan vara att projektet är sparat på en vanlig filserver och inte i Trimble Quadri. Med Trimble Quadri hämtas en kopia av projektet till den lokala datorn vilket gör att hela datorns kapacitet utnyttjas utan inverkan av ett trögt nätverk. Så nu är det fritt fram att streama musik och film och samtidigt få snabba beräkningar.

More