Other News

Supportsenteret holder stengt i julen

22-12-2017

Supportsenteret er stengt fra 23. desember til 1. januar.

More
Other News

Norconsult kvalitetssikrer prosjekter med Novapoint og Quadri

07-12-2017

Å arbeide etter et helhetssyn i prosjekter er et strategisk prinsipp i Norconsult. Derfor har BIM blitt et sentralt virkemiddel i deres prosjektering av samferdselsinfrastruktur – med Novapoint og Quadri.

More
Other News

Norconsult kvalitetssäkrar projekten med Novapoint och Quadri

30-11-2017

Norconsult har som strategi att arbeta med en helhetssyn i sina projekt. Att använda BIM är därför en central del i arbetssättet för projektering av samhällsinfrastruktur – och de gör det med Novapoint och Quadri.

 

More
Press Releases

Trimble Quadri har blivit branschstandard

26-10-2017

Mer än 5000 projektörer, projektledare, mätchefer och  beställare använder idag Trimbles BIM- och samordningsplattform Quadri i sitt dagliga arbete för att skapa ny infrastruktur. Den i Norden utvecklade BIM-servern är en nyckel till att arbeta med BIM nivå 3 - och optimera samordning, utföra kollisionskontroll och på så sätt minimera antalet fel - i hela projektets livscykel.

More
Press Releases

Trimble Quadri er blitt de facto bransjestandard

17-10-2017

Over 5000 ingeniører bruker nå Trimbles samhandlingsløsning Quadri i sin prosjektering og bygging av ny infrastruktur i anleggsbransjen. Den Sandvika-utviklede BIM-serveren er blitt nøkkelen til BIM Level 3 som optimaliserer samhandlingen og minimaliserer feil og konflikter i slike prosjekter.

More
Press Releases

Quadri has become a de facto industry standard

17-10-2017

More than 5000 civil engineers are now using Trimble’s Quadri BIM collaboration solution in their daily design and construction of new civil infrastructure. The Oslo-developed BIM server has emerged as a key to obtain BIM Level 3 – today’s ultimate level that optimizes model collaboration and minimizes mistakes and conflicts – in the whole lifecycle of projects.

More
Other News

BIM-suksess handler om helhetlig tilnærming

11-10-2017

– Enten du er byggherre, prosjekterende, entreprenør eller til og med verktøyleverandør i samferdselsprosjekter, er det utnyttelsen av BIM i hele livssyklusen som er suksesskriterium nr 1, sier Ryan Kunisch, sjef for Trimbles prosjekterings- og anleggsprogramvare.

More
Other News

BIM success is all about a holistic approach

11-10-2017

“Whether you are a project owner, designer, contractor or even tools supplier; leveraging the whole project lifecycle is the number one success criteria for infrastructure projects”, says Ryan Kunisch, Trimble´s general manager of engineering and construction software.

More
Other News

TaaLa: Et vellykket prosjekt krever gode datamodeller

26-09-2017

En omfattende oppgradering av 28 kilometer av finske Hovedvei 6 – ved hjelp av en fireaktørers alliansemodell og to forskjellige prosjekteringssystemer – satte datamodellenes funksjonalitet på en ekte prøve.

More
Other News

TaaLa: A successful project requires good data models

26-09-2017

The TaaLa road project in Finland – a major upgrade of a 28 kilometres Highway 6 stretch – using a four operators' alliance model and two different design systems – puts the data model functionalities on a real test.

More